Raunas pagasta bibliotēka piedalījās Latvijas Avīzes un Aizkraukles bankas labdarības projektu konkursā un saņēma finansējumu rokdarbu grāmatu un žurnālu iegādei un rokdarbu nodarbībām. Ir iegādātas grāmatas un tiks iepazīstināti lasītāji ar šo kolekciju.