Puķu draugi pie dārznieces Lāsmas

28.maijā sapulcējāmies Z/S " Kaliņi "Raunā. Lāsma mūs iepazīstināja ar savu saimniecību, ar mājas košumdārza stādījumiem un siltumnīcas stādiem un puķēm.