2012. gada 28. janvārī I.Dvinskas autorvakars "Pilnas kabatas zvaigznēm"

Cēsu Kultūras biedrības "Harmonija" zālē tikāmies , lai iepazītos ar Raunas dzejnieces Irēnas Dvinskas jaunāko dzeju.Pasākumu kuplināja sieviešu ansamblis"Kamenes".

Tagi: Dzeja, Dziesma