Cēsu rajona lauku partnerības un Nīderlandes atbalstītais projekts.

Raunas audējas darina tautu tērpa brunčus un lielos lakatus

Tagi: Tautu tērpi