Raunas mācītājam Ā.Jendem - 150

Par kādreizējo Raunas draudzes mācītāju Ā. Jendi stāstīja : G. Ceipe, A. Otomere.

Pasākums notika Raunas draudzes saiešanas namā. Raunas kapos pie Jendes pieminekļa tika aizdegtas svecītes mācītāja p[iemiņai.