Mācīsimies

        *kasīt nopļauto zāli,uz ugunskura pagatavot pusdienu azaidu,

      *senās rotaļas,

*gatavot pīrāgus,apgūt galda kultūru,

* senos rokdarbus,

*iepazīt kultūrmantojuma centra eksponātus,,

*noslēgumā apkopot paveikto foto izstādē un albūmos.