Tuvojas 30.aprīlis - Lielā Talkas Diena.

Gaujasreveļu biblioteka piekrīt valsts prezidenta aicinajumam 30.aprīlī piedalities Vislatvijas talkas dienā.Sakopsim Rankas pagastu.Ar jauniešu centra : " Bums "  dalībniekiem un pagasta iedzīvotājiem sakopsim Gaujasrēveļu bibliotēkas apkartni.