Pūres pagasta Ziņas Nr.154   2011. gada vasara

21.-22-.23.-24.jūlijs

Pūres pagasta svētki

„Nekur nav tik labi kā mājās..”

 

21.jūlijs pl. 18.00- izstādes „Māju senlietu stāsti” atklāšana kultūras namā

                                      Veidosim kopīgi izstādi no mīļām senlietām

 

22.jūlijs pl.15.00 pasākums „Katrai mājai savs saimnieks”- tikšanās ar

                                              daudzdzīvokļu  māju  vecākajiem

22.jūlijs pl.17.00 Pūres alpinārijā

                Radoša darbošanās ģimenēm un individuāli „Mana sapņu māja”

                Lai mājas izdotos krāšņākas, vēlams paņemt līdzi skolā neizlietotās krāsas,

                                                                aplikācijas papīru, otas...

 

22.jūlijā Lamiņu parkā Pūres pagasta bibliotēka INIC aicina uz tikšanos 

bijušos, esošos lamiņniekus, viņu radus un draugus

pl. 16.30 – kopīgas zupas „Mammelbens” gatavošana un smeķēšana

pl. 17.30 – pa atmiņu takām uz tēva mājām  

pl. 19.00 – Ai, kaimiņ, nāburdziņ, kā mēs mīļi dzīvojam

dzied, dejo, spēlē un tejāteri zem atklātas debess rāda lieli un mazi pašdarbnieki

pl. 21.00 – Lustīg’ zaļumball’

Pasākuma laikā jautras sportiskas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem

Jaukai pasēdēšanai vēlams līdzi  kārumgroziņš

 

23.jūlijs   pl. 6.00

Makšķerēšanas sacensības (satikšanās pie bērnu dārza) 

Tiks atsevišķi vērtēti bērni un pieaugušie

 

23.jūlijs   „Ciemiņu diena mūsmājās”

         Ciemojas Lubānas kultūras nama pašdarbnieki

                         Ikšķiles kultūras nama pašdarbnieki

                         Pašdarbnieki no Valmieras pagasta

                         Pašdarbnieki no Allažiem

Pl.10.00 sagaidām ciemiņus kultūras namā, pagastu prezentācijas

                                                Aicinām  skatītājus.

Pl.11.30.-13.30 daiļpļaušanas sacensības „Māksla zālienā” (skatīt nolikumu)

pļavā pie kultūras nama

Pl.12.00.-13.30 nenopietnas atrakcijas, sporta aktivitātes, radošas darbnīcas

(komandu  un individuālas) laukumā pie pasta. Komandas komplektējas uz

vietas. Ja laika apstākļi ļaus, notiks arī slapjās sacensības.

Pl.14.00 daiļpļaušanas sacensību „Māksla zālienā” apbalvošana kultūras namā

Pl.19.00 svētku koncerts Pūres estrādē

Pl.21.00 Zaļumballē spēlē deju grupa "Saderības sindroms" no Saldus. Ieeja brīva

Balles laikā nakts šovs „Uznes mani kalnā !” un „Ugunis gaisā”

Nakts skrējiens ērtos, bet atraktīvos tērpos

 

24.jūlijs  pl.10.00 atklātie bērnu sporta svētki (skatīt nolikumu)

24.jūlijs  pl.12.00 foto orientēšanās sacensības „Iepazīsti mūsmājas - Pūri”

                                   Tikšanās laukumā pie pasta (skatīt nolikumu)

24.jūlijā pl.15.30   Pūres kultūras namā

                              pūrenieces Lanas Kodoliņas vokālā benefice

                                                                         ieeja brīva

--------------------------------------------------------------------------------------

Labdien, vasaras viducī.

Saule silta, jo silta. Lai jau silda. Cik tad mums tās saules un siltuma dots? Daži mēneši. Dienas dzen dienu, darbs - nākamo darbu. Paldies Valdai, ka lika apstāties, apsēsties un salikt darbus domās un uz papīra.

                  Nupat vēl bija darbiņi jāsasteidz Līgo svētkiem un atkal nākamie priekšā. Bet visu pēc kārtas.

1. Pakalpojuma centrs. Jūlijā un līdz augusta vidum esam atvaļinājumā. Sīkāka informācija par pieņemšanas laikiem skatīt pie informācijas avīzītē. Ja vajadzīga dzīvesvietas deklarācija, tad tādu var izņem Tukuma novada Domē, pirmajā stāvā, turpat var arī piedeklarēties.

                  Bieži man uzdod jautājumu, kā var izrakstīt (izdeklarēt) kādu cilvēku no dzīvesvietas. Sarežģīts process. Par izdeklarēšanu ir nācies uzklausīt visādus argumentus: „nedzīvo vairākus gadus”, „neliekas ne par mani, ne par bērniem ne zinis”, „kaujas, nedod naudu”, „tracina visu ģimeni”. Ko darīt? Nekustamā īpašuma īpašnieks raksta pārvaldei iesniegumu, kur dara zināmu, ka vēlas kādu cilvēku izdeklarēt no dzīvesvietas un min iemeslu kāpēc. Sekretāre uz šī iesnieguma pamata raksta cilvēkam, kuru vēlās izdeklarēt, ierakstītu vēstuli ar pamatojumu, ka notiek šāds process un viņam noteiktajā laikā būtu vēlams ierasties pakalpojuma centrā pie sekretāres un sniegt precizētu informāciju. Ja šī ierakstītā vēstule, neatgriežas atpakaļ pie sekretāres, tad process beidzies. Cilvēks ir saņēmis šādu vēstuli un viņš tur dzīvo (pēc likuma ir sastopams attiecībās ar valsti šajā dzīvesvietā). Ja šī lieta skar nepilngadīgus bērnus, tad iesaistās bāriņtiesa un soc. darbinieks. Bet izdeklarēšanās nav tik viegla, jo ja paši savā laikā esat atļāvuši cilvēkam īpašumā pierakstīties vai piedeklarēties, tad tagad problēma tiek atrisināta caur tiesu. Esmu pabijusi daudzās Tukuma novada dzīvokļu komisijās un secinājusi, ka tās ir ļoti „smagas”, jo komisijas locekļi visu skatās pēc likuma un saistošajiem noteikumiem. Un cilvēku izdoma jau arī ir liela, ko tik katrs neizdomā, lai kādu cilvēku, pat savus bērnus, radiniekus, znotus u.c. varētu izdeklarēt no īpašuma. Likums visiem viens.

                  Ir spēkā novada Saistošie noteikumi par suņu reģistrāciju. To var izdarīt pakalpojuma centrā pie sekretāres. Atgādinu visiem, lūdzu, reģistrējiet savus suņus. Tiks izdots žetons un apliecība. Par to ir jāmaksā atkarībā, cik suņu Jums ir. Man ir zvanījuši daudzi iedzīvotāji un es pati, braukājot pa pagastu, redzu, ka suņi skraida pa visurieni, un tad ir nokosts kazlēns, tad cits kaut kas, tad uzbrūk cilvēkiem. Nav attrunu, ka manējais ir mierīgs un neko nedara. Es to nesapratīšu un būšu stingra pret visiem šiem suņu īpašniekiem. Ja esat iegādājušies dzīvnieku, lielu vai mazu, tam ir jāpievērš uzmanība un nevar palaist savā vaļā, lai skraida. Pašvaldības policija jebkurā laikā var ierasties pie Jums un likt parādīt, vai suns reģistrēts un kur viņš atrodas. No suņu reģistrācijas maksas var atbrīvot, ja uzrakstāt pārvaldes vadītājai iesniegumu un lūdzat atbrīvot, minot iemeslu.  Teikšu uzreiz, par vienu suni saimnieku neatbrīvošu no maksas. Ja esat trūcīgs un lūgums būs atbrīvot no četru suņu reģistrācijas, tad vispirms parādiet, ko pats ēdat un kā iztiekat, un tad, ko dodiet šiem četriem suņiem ēst. Tas arī nav nopietni. Ir jābūt patiesiem argumentiem.

                  Par pašvaldības dzīvokļiem. Jau iepriekšējā avīzītē rakstīju, ka tas ir garš ceļš ejams. Vispirms jāuzņem rindā, kura ir kopēja visā novadā. Rindā uzņem pēc novada Saistošajiem noteikumiem. Daudzi man ir zvanījuši un lūguši palīdzību dzīvokļu jautājumā. Atbilde viena, ja Jūs neietilpstat Saistošajos noteikumos noteiktajās kategorijās, tad palīdzēt nevaru. Mēs visi esam vienādi, kā Tukums, tā Pūre un Tukumā tāpat ir jaunās ģimenes, vēl vairāk nekā Pūrē un arī viņi vēlas dzīvokli, bet pašvaldība palīdz tikai tiem, kam tas ir ļoti nepieciešams, vai tiem, kam nosaka likums. Katram pašam ir jāmeklē varianti, jāīrē vai kā citādi.

                  Vēl arvien notiek lielas pārrunas ar nek. īpašuma „Gravas” īpašnieci. Jau no rudens viņa rakstījusi vēstules uz visām iespējamām ministrijām un iestādēm, ka nevēlas, ka pa šo ceļu braukā smagās mašīnas. Visu ziemu esam šīm iestādēm snieguši atbildes. Tad Tukuma novada Domes Satiksmes komisija uzlika par pienākumu uzlikt ceļa zīmes un barjeru uz tilta. Ceļa zīmes ir ļoti dārgas, bet, ja uzdots un nav apstrīdams, tad iegādājāmies šīs ceļa zīmes, ko Jūs varat redzēt pie nek. īpašuma „Gravas”, kas izmaksāja Ls 600, bet aizsargbarjeras - vairāk kā Ls 1500. Ar to jau viss nebeidzas. Jūnijā saņēmu kārtējo vēstuli, atkal paskaidrojums jāraksta attiecīgai iestādei, kura saņēmusi sūdzību. Jau pavasarī teicu Tukuma novada Domē, ka vairāk no ceļa fonda naudas šogad nevar paņemt, jo ir jāuztur arī pārējie pagasta ceļi. Lūgums pagasta iedzīvotājiem neaiztikt un nogrozīt šīs ceļazīmes. Būs atkal jauna sūdzība un vai tas mums ir vajadzīgs.

                  Citi darbiņi. Strādnieks Ilgvars ir salabojis abas laipas pār Abavu. Gadi jau ir pagājuši, kad tās tika rekonstruētas un tagad lēnām pienācis laiks tās atkal remontēt. Vēl viņš, iespēju robežās, salabojis estrādes solus. Ir visādi ikdienas darbiņi darīti, piem., solu un smilšukastes koka detaļu nomaiņa pie dzīvojamās mājas „Abavas iela 2”.

2. Mežkopība - nepieciešams kopt mežaudzes. Ceru, ka dažas šogad paspēsim atēnot.

3. Autotransports - lielie „busi” pakļauti skolai un kultūrai. Vecais zaļais autobuss tiks atdots Slampes pārvaldei. Tas jau no novembra mēneša stāv, „neizgājām” apskati un neapdrošinājām. Nebija budžetā nauda ieplānota divu lielu autobusu uzturēšanai un tā kā tiem apskates jāiziet ik pēc 6 mēnešiem un autobusa izmantošana šobrīd ir neliela, konsultatīvā padome nolēma, lai pagaidām stāv. Tukuma novada Dome atrisināja šo jautājumu atdodot autobusu Slampes pagastam, jo Lestenes pusē nepieciešams transports bērnu nogādāšanai uz skolu. Lai autobuss būtu drošībā un kaut nedaudz siltumā ziemas mēnešos, pārvalde īrē garāžas vienu vietu no uzņēmuma „Pūres Dārzi”. Saņemot jauno skolēnu autobusu, izrādījās, ka tam uz jumta ir paaugstinājums un līdz ar to autobuss nevar iebraukt garāžā, tāpēc tika lūgta atļauja šoferītim Robertam rakt, ārdīt veco betonu garāžas priekšpusē, ko viņš padziļināja un tad atkal līdzināja, lai varētu autobuss iebraukt. It kā viss izdevās. Šādas tādas „astes” palika, ko vajadzētu pabeigt. Paldies „Pūres Grauda”, „Pūres DIS”, „Pūres dārzi” darbiniekiem par palīdzību. Mūsu šoferīši jūlijā ir atvaļinājumā.

Par jauno skolēnu autobusu. 1. jūnijā Rīgā piedalījos sapulcē, kur bija saaicināti no visas Latvijas šo autobusu lietotāji. Skaidri un gaiši pateica, ka tos nevar izmantot komercpārvadājumiem, tikai skolēnu vešanai un, ja nepieciešams, pārvaldes vajadzībai ar pārvaldnieka rīkojumu. Katru gadu jādod atskaite par šī autobusa izmantošanu. Tā kā kontrole stingra.

4. Sociālā māja „Lāmas”- Eiropas projekts, līdz ar to 5 gadus attiecīga iestāde mūs uzrauga un katru gadu tai jāsniedz atskaites. Ziema pagāja bez lieliem starpgadījumiem. Visi septiņi dzīvokļi ir apdzīvoti un man vienmēr liels prieks iegriezties pie šis mājas iedzīvotājiem. Gandarījums, ka visi dzīvokļus iekārtojuši skaisti un rūpējas par tiem. Iedzīvotāji jauki, katrs ar savu raksturu, bet visiem jāsatiek. Tā kā tie ir sociālie dzīvokļi, tad ik pēc 6 mēnešiem pārskata, vai dzīvoklis vēl nepieciešams un vai vēlas turpināt dzīvot. Nu jau otrais gads, visi kā viens ik pēc 6 mēnešiem lūdz pagarināt. Tas ir jauki.

5. Pagasta labiekārtošanā strādā dārznieces Lita un Vera, vēl iesaistām „simtlatniekus”. Mums ir lielas pļaujamās platības. Šogad ar budžetu kā ir tā ir, naudas labiekārtošanai var atvēlēt nedaudz. Daudz aiziet degvielā un tai vēl cena kāp. Neņemiet ļaunā, bet stingri rēķinām, kad pļaut un cik vēl var izturēt ar nepļaušanu. Lūgums visiem tiem šķūnīša īpašniekiem, kam pieder vecie malkas šķūnīši (pirmā rinda pretī „Kuršu zemei”, blakus Dz.Legzdiņas dārzam). Apskatīju, neviens tos neizmanto. Pēc pirmā sniega šķūnīši sabruks pavisam. Lūdzu, piesakieties, lai mēs varētu vienoties, vai līdz 1. septembrim nojauksiet paši vai to izdarīs pārvaldes darbinieki.

6. Kapu apsaimniekošana - Pūrē seši kapi. Kapu uzraugs viens par visiem. Cik varam appļaujam, jo atkal nauda tam visam iziet. Kā teica strādnieki, šogad zāle aug tā kā ne citus gadus. Pūres kapi paliek par mazu, esam izstaigājuši brīvo pļavu aiz kapiem uz „trases” pusi, kas vēl ir pagasta daļa. Tā ir kalnaina, vajadzētu lielāku tehniku un nedaudz nolīdzināt, tad vēl ar dārzniecēm jāpadomā kādu dzīvžogu stādīt. Variet mums ieteikt savas idejas. Atkritumi ir jāšķiro, arī priekš izdegušām svecītēm stāv konteineri. Pārējo varat kaudzēs mest. Lūgums savus sadzīves atkritumus uz kapu konteineriem nevest un nenest, piem., kāds iemetis vecas drēbes un šķīvjus.

7. Sports - kā jau rakstīju iepriekšējā avīzītē, naudiņa piešķirta Sporta klubam centra sporta laukuma rekonstrukcijai. Projekts rakstīts 2010. gadā, tad arī atbalstīts. Sākot šogad „kustināt” šo projektu, atdūrāmies, ka cenas materiāliem cēlušās, ka esam ar Andi nedaudz pārrēķinājuši sporta laukuma klajumu. Ja vajadzētu darīt, kā bija sākuma stadijā, tad ļoti, ļoti daudz zemes vajadzētu vest klāt, lai būtu līdzens laukums. Līdz ar to rakstījām Lauku atbalsta dienestam vēstuli ar lūgumu atstāt futbola laukumu šādā variantā, nedaudz pagarinot, volejbola un basketbola laukumus novirzot savādāk. Domājam, ka jūlija mēnesī sāksies darbi. Skolas futbola laukums un viens volejbola laukums tiek uzturēts kārtībā, lūdzu sportot gribētājus izmantot tos.

16. jūnijā skolas sporta hallē notika Trīszvaigžnu sporta spēles starp Tukuma novada un Amerikas latviešu apvienības komandām. Viena diena lielā sasprindzinājumā, bet viss izdevās labi. Paldies Andim, Dacei, Initrai, Mārim, Uldim un skolas apkopējām.

 Nākošais sportiskais pasākums Pūres pagasta sporta svētki būs pēdējā jūlija sestdienā.

17. Bibliotēka - viss notiek. Atzīšos, es pat netieku tam visam līdzi ko Valda dara bibliotēkā. Bet tas jau nav svarīgi, svarīgi ir rezultāts. Bibliotēka apgūst Eiropas naudu. Un atkal, projekts ir 2010. gadā rakstīts, atbalstīts, bet pienāk 2011. gads - cenas mainās, firmas mainās un nervi jāpatērē tam, lai šo projektu realizētu. Projekts „Nāc pie mums - spēlēsim kopā” dod iespēju iegādāties galda spēles, galda hokeju, A3 printeri un A3 skeneri. Bibliotēkā nepieciešams nomainīt trīs logus - lieli, sarežģīti. Gribam līdz 15. jūlijam to izdarīt, jo šogad, tāpat kā pagājušo gadu, Novada svētku laikā bibliotēku izmantos lietuviešu draugi - pūtēju orķestra un folkloras grupas dalībnieki. Šos vecos logus nevar atvērt, jo ir sapuvuši. Bet, kad nu ciemiņi brauc, tad jādomā, kur vēl var atrast naudu, lai darbu paveiktu.

18. Kultūra - visus pasākumus uzskaitīt nevaru. To ir tik daudz. Inesei un Aijai ideju „pilna galva”. Paldies lielajam pulkam pašdarbnieku un to vadītājiem. Ceru, ka visi tiksimies atkal rudenī! Lielākie pasākumi vēl priekšā - Novada svētki Tukumā un pagasta svētki. Kā jau iepriekš rakstīju, šogad nedaudz remontēts estrādē. Lielāki darbi vēl tiek plānoti, t.i., šķūnīša jumta remonts. Brīnums, kā tas  izturēja šo ziemu. Visi uzaicinātie eksperti groza galvas, un iesaka pēc iespējas ātrāk noņemt šīferi, lai tas nespiež uz koka detaļām, kas lēnām, bet diezgan ātri slīd ārā no savām vietām. Šis darbs tiks darīts augustā. Pašu baļķi no pašvaldības meža tagad jau redzams, ka pietrūks, bet to darba gaitā precizēsim.

19. Izglītība. Skolai cik varam tik palīdzam. Nopļaujam zāli stadionā, viens „simtlatnieks” strādā pie malkas sagatavošanas. Direktore lūdza jaunus soliņus laukā. Plānots augustā uzstādīt. Bērnudārzs - nopļaujam zāli, Ilgvars izremontēja vadītājas kabinetu. Tā kā šīs iestādes ir atsevišķi no pārvaldes, tad palīdzam, cik varam pēc iespējām, jo budžetā jau tās nav iekļautas.

20. Sociālā palīdzība - atsevišķa iestāde. Citreiz Jūs sakāt, ka tam vai tam nevar dot pabalstu, jo viņš dzer, vai ko citu. Teikšu, kā ir. Nezinām, ko katram piešķir. Tas ir caur Tukuma sociālo dienestu un viss konfidenciāli. Visi pabalsti tiek pārskaitīti uz kontiem.

21. Bāriņtiesa - strādā piektdienās.

22. Ārstniecība - pārvalde nedaudz palīdz zobārstam ar kādas detaļas iegādi aparātam.

23. Ceļi - ceļa fondā naudiņas maz, krājam, lai varētu rudenī greiderēt un ziemā šķūrēt sniegu. Ziema bija bagāta ar smago sniegu, tāpēc pašu traktori bija par mazu. Bija nepieciešams pirkt pakalpojumu no ārpuses. Domājām iegādāties vienu lielu traktoru par ceļa naudu uz līzingu. Atļauja no „Latvijas valsts ceļiem” saņemta, arī no Satiksmes ministrijas atļauja dabūta ar noteikumu, ka tiek finansēts arī no pagasta budžeta, jo traktors jau netiks pirkts tikai ceļu vajadzībām, bet viss „atdūrās” pie likuma „Par valsts budžetu 2011. gadam”, kurā ir pants „Noteikt, ka pašvaldībām nav tiesību uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam....”. Jūlija mēnesī traktorists atvaļinājumā, līdz ar to nekādi darbiņi uz ceļiem netiks veikti..

24. Komunālais dienests - pagaidām viss pa vecam. SIA izveidošana atlikta līdz janvārim. Skatos uz centra atkritumiem, katru pirmdienu daudz maisu atrodas uz zemes. Vai nevajadzētu vēl vienu konteineru? Atkritumu apsaimniekotāji var arī neņem maisus, kas atrodas uz zemes, tas nav paredzēts līgumā. Viņi tikai savāc tos, kas konteineros. SIA „SSD” mūs apkalpos līdz gada beigām. Visā novadā un vēl blakus novados būs viens apsaimniekošanas konkurss, kas varētu stāties spēkā ar 1. janvāri.

25. Citi darbiņi. Dzintarā top vasaras lapene. Iedzīvotāji uzrakstīja projektu „Kandavas partnerībai” par Ls 700, bet darbs pašu, tagad ceļ nojumi. Ļoti jauka ideja no šīs apdzīvotās vietas cilvēkiem. Tāpat 700 latus guva pagasta iedzīvotāja uzrakstīts projekts par pārvietojamo galdu un krēslu izgatavošanu. Labas pārmaiņas arī Pūres baznīcā, jo iegūtā naudas summa dod iespēju remontēt šo ēku.

                  Daži iedzīvotāji lūdza nopļaut taciņu uz Abavas upi un zāli ap to vietu, kur peldas. Esmu augusi pie ūdens un man ir rūgta pieredze no tā visa. Protams, pārsvarā ir jaukas. Ja pašvaldība apņemas uzturēt šo vietu, tad ir jāuzņemas atbildība. Bet, to nedarīšu. Nevaru atbildēt, vai no rīta šajā vietā nebūs stikli, ko acis redz. Vai kas cits zem smiltīm, ūdenī. Pati esmu jūrā sagriezusi kājas, mani piederīgie tāpat. Ja iepriekšējā dienā viss bija kārtībā, tad tā tas var nebūt šodien. Pēkšņi kāds gūst traumu vai ūdens maina gultni, vai ar kādu kas notiek. Šoreiz katram pašam jāuzņemas atbildība par savu veselību un dzīvību. Varbūt kādreiz būs pietiekamas finanses un tad varēsim algot strādnieku, kas to visu pieskata.

                  Gaidu jebkuru Jūsu priekšlikumu, ideju, ierosinājumu. Ja nesatiekat mani, tad stāstiet jebkuram iestāžu vadītājam. Viņi nodos ziņu man.

                  Šie darbiņi ir par Pūri. Tikpat varu uzrakstīt arī par Jaunsātiem.

                  Daudz nerakstīšu par naudas lietām. Teikšu tikai vienu, ja naudas nav visā valstī, tad arī pašvaldībām ir tā kā ir. Mēģinām iztikt. Liekam naudiņu no vienas pozīcijas uz otru. Tāpēc liels paldies visiem tiem uzņēmējiem, kuri palīdz, kad lūdzam. Paldies „Kuršu zemei”, paldies z/s ”Priedule” un AS ’Pūres DIS”, paldies SIA ”Veismaņi” un SIA ”Pūres dārzi”, paldies „Pūres Chocolate’.  Paldies visiem, visiem –iestāžu vadītājiem, uzņēmējiem, iedzīvotājiem, strādniekiem, darbiniekiem, pašdarbniekiem. Daudz darbu notiek uz pašu patriotisma pamata. Un kamēr Pūrē vēl ir  tādi iedzīvotāji un uzņēmēji, tikmēr mēs esam stipri. Saku no sirds - PALDIES VISIEM. Bieži ir tā, ka nezinu, kā lai izgrozās, kā lai izpilda kādu darbiņu, jo finanses ir nepieciešamas vairāk. Tas ir tik droši, ka ir šī pleca sajūta, šis atbalsts.

                  Vasaras viducī iebrienot dārzā, kur dilles līdz viduklim, kur jaunie kartupeļi briest, kur gurķi gatavojas, nedaudz izbrīvējusi laika atvaļinājumam

pārvaldes vadītāja Santa Heimane

 

                                                      Pirmo reizi Pūrē!

Daiļpļaušanas  sacensības

„Māksla zālienā!”

                                              NOLIKUMS

Laiks:      2011.gada 23.jūlijs   pl.11.30

Vieta:                    zāliens (pļava) pie kultūras nama

Organizators:       Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde

                             Pūres kultūras nams

Dalībnieki:  konkursā aicināti  piedalīties ikviens interesents,

                    kurš vēlas parādīt savu izdomu zāliena pļaušanā.

                  Dalībniekiem 2 grupas: individuāli vai komandā

Noteikumi:

1)      jāpļauj ar savu pļaujamrīku (trimmeris, izkapts, šķēres...)

2)      katrs dalībnieks vai komanda izlozēs 40 m2 (var darboties arī mazākā laukumā)

3)      zāles pļaušanas augstums un pļaušanas stils – brīvs, galvenais – radoša izpausme

4)      pļāvuma noformēšanai varēs izmantot līdzpaņemtos palīglīdzekļus - puķes, zari, akmeņi..., kas palīdz izcelt  nopļauto zālienu

Nopļautos zālienus vērtēs žūrija

Nominācijas:    Daiļpļāvējs

                          Atraktīvākais pļāvējs

                          Pārsteidzošākais zāliena kopskats

                          Vispriecīgākais zāliens 

Vērtīgas balvas.

Pārsteiguma balvas visiem dalībniekiem. Pieteikties līdz 20. jūlijam

.........................................................................................................

Fotoorientēšanās sacensības

„Iepazīsti mūsmājas – Pūri”

NOLIKUMS

 

Laiks, vieta:   2011.gada 24.jūlijā pl. 12.00 -  15.00, Pūres centrs

Organizators:  Pūres kultūras nams, Pūres pagasta bibliotēka INIC

Dalībnieki:   individuāli, ģimene  (vismaz 3 cilvēki),  komanda  (3 cilvēki)

Reģistrācija:  Pūres kultūras namā  vai pa telef.  29100681 , 63191175  līdz  22. jūlijam

 Reģistrējoties jānorāda  - komandas nosaukums, dalībnieku vārds, uzvārds, telefona  numurs

Inventārs:      fotoaparāts vai  telefons ar fotografēšanas  iespējām, datu kabelis (USB), pildspalva, pulkstenis, ja iespējams arī flešatmiņa

Sacensību norise:   „starts”  pl. 12.15  laukumā pie pasta         

Uzdevums -  atrast kontrolpunktus, atbildēt uz jautājumiem, komandai   jāpārvietojas kopā.

Par katru atrasto kontrolpunktu un pareizu atbildi piešķir punktus

pl.15.00 darbu izvērtēšana un apbalvošana kultūras namā

........................................................................................................................

24.jūlijs   pl.10.00

pie kultūras nama

Pūres atklātie bērnu sporta svētki

nolikums

   Dalībnieki     - pirmsskolas vecuma bērni 2-4 gadi un 5-7 gadi

                         - skolēni  7-13 gadi

 

 Sporta veidi skolēniem : skriešana, virves vilkšana, futbols, jautrā stafete komandām

                                         veiklības brauciens ar bokartiem ( uz laiku)

                                          basketbols ( soda metieni)                               

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

30.jūlijā      pl.10.00

Atklātie Pūres pagasta sporta svētki

 

Pulcēšanās – laukumā pie bērnudārza

                      dalībnieku svētku gājiens

Plānotās sporta aktivitātes:

                     vīru komandām   jautrības stafete ūdenī

                                                 virves vikšana

                                                 volejbols

                                                 basketbols

                      sievu komandām   jautrības stafete ūdenī

                                                   volejbols

                                                   basketbola soda metieni

                                                   tautas bumba

                                                   bokartu veiklības braucieni

                   individuālie sporta veidi  bokartu veiklības braucieni

                                                    „vilciņu” vilkšanās

                                                    lodes grūšana

                                                    apvidus skrējiens

         Sīkāka informācija un papildinājumi skatīt reklāmā.

                                                                 tel.29417983, Andis

 

Pūres PII „Zemenīte”

Nemanot pagājis 2010./2011.mācību gads, kura laikā bērnudārzā lielāku uzmanību pievērsām veselīgam dzīvesveidam. Blakus parastajiem mēnešu nosaukumiem mums bija vitamīnu, miega, tīrības, prieka, kustību u.c. mēneši, kad ciemos pie bērniem nāca dažādi tēli – Jogita, Sīmanis, Spodra, Jautrīte, Laimiņš. Katru rītu sākām ar jautru rīta rosmi, ēdām veselīgu pārtiku (ziemas mēnešos arī ķiplokmaizītes), izgaršojām zāļu tējas, vadījām nodarbības laukā svaigā gaisā, piedalījāmies Tukuma dziedošo cāļu konkursā, ar riteņiem braucām ekskursijā uz Beķermuižas mežu, strādājām Pūres skaistāko vietu sakopšanas talkās, vācām ražu, sējām un ravējām savā sakņu dārziņā, stādījām mežu pie Kandavas stacijas, ar labiem panākumiem piedalījāmies IX pirmsskolas bērnu olimpiādē Kandavā. Medaļas un diplomus ar Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta parakstu saņēma Raivo Girvičs, Sāra Ketrina Granta, Evita Kronberga, Saila Gūtšmite, Renārs Gabriels Kalniņš, Dāvis Zīvarts u.c. Renārs prata ne tikai ātri skriet, bet skolotājas Dagnijas Zīles sagatavots ieguva Tukuma cāļa 2011 nosaukumu un piedalījās starptautiskajā mazo dziedātāju konkursā Do Re Mi Tukumā. Arī Evelīna Ose veiksmīgi startēja mazo dziedātāju konkursā iegūstot Draudzīgākā cāļa nomināciju. Jau tradicionāli vācām makulatūru un izlietotās baterijas.

Pateicoties skolotājas Anitas Beķeres entuziasmam un visu darbinieku atsaucībai trešo gadu esam starptautiskās ekoprogrammas apguvēju vidū. 2010.gadā iegūtais starptautiskais ekoskolu Zaļais karogs plīvo pie mūsu bērnudārza. Latvijā ir tikai 4 bērnudārzi, kas saņēma šādu apbalvojumu. Turpinām darbu, lai parādītu, ka zaļā dzīvošana ir mūsu pārliecība un nepieciešamība. Tāpēc iesaistījāmies arī Latvijas valsts mežu vides izglītības programmā „Izzini mežu”. Bijām priecīgi, ka 1.jaunākā grupa „Mincīsī” saņēma Zeļlu diplomu un 2.jaunākā grupa „Cālīši”, vidējā grupa „Bitītes” un vecākā grupa „Podziņas” – Meistaru diplomus un nozīmītes.

Mācību gads beidzās ar vecākās grupas izlaidumu. Šogad to svinēja 19 bērni kopā ar savām skolotājām Sandru Botmani, Lienīti Zaļevsku, Anitu Erstu, Evitu Puķi un skolotāju palīdzi Ingrīdu Grantu. Tik kupls izlaidums nav bijis pēdējos 10 gadus. Paldies darbiniekiem par atbildīgi veiktu darbu un vecākiem par atbalstu un laba vēlējumiem. Īpaši pateicamies  Ivetai Konovai, Aijai Sakainei, Mario Fomičevam, Legzdiņu ģimenei par sadarbību, Dzintrai Legzdiņai par bērnudārzam dāvinātajiem augststumbru ogulājiem un Andim Osim par dāvinātajiem T-krekliņiem ar Pūres sporta kluba emblēmu. Paldies Pūres pagasta pārvaldei par sadarbību ikdienas darbos.

Priecājamies, ka šajā taupības laikā varējām izremontēt kabinetu, kas nebija remontēts no 1998.gada. No iepriekšējo gadu remontiem bija palikuši neizlietoti remontmateriāli, piepirkām vēl trūkstošos un aicinājām pagasta meistaru palīgā. Paldies Ilgvaram Bogdanovam par darbu, tagad vadītāja un grāmatvede var strādāt un pieņemt apmeklētājus skaistā telpā.

Esam viena no divām Tukuma novada izglītības iestādēm, kas arī no 1.septembra centīsies pabarot savus audzēkņus bez ēdināšanas firmu starpniecības. Tāpēc mums ir svarīgi, lai mūsu bērnudārzu apmeklē iespējami vairāk bērnu (jo vairāk ēdēju, jo lētāki pakalpojumi). Pagājušajā mācību gadā pusdienas piedāvājām arī vientuļam pensionāram. Varbūt varam palīdzēt vēl kādam cilvēkam, kam nepieciešamas siltas pusdienas par 0,75 Ls/dienā? Zvaniet, atnāciet! Meklēsim risinājumus problēmām kopīgi.

Jauku vasaru visiem! Sauļojieties, peldieties, norūdieties, lai varam ražīgi strādāt nākošajā 2011./2012.mācību gadā! Gaidām atkal savus un jaunus audzēkņus „Zemenītē” no 1.augusta. Vadītāja Velga Dektere, tel.29463282.

 

Satiksimies Lamiņos!

Vasaras plaukumā 22.jūlijā, Pūres pagasta bibliotēka aicina bijušos un esošos lamiņniekus izstaigāt atmiņu takas. Šajā dienā es vēlos satikt arī savus skolēnus, kuri sākot ar  1963. / 64. m. g. mācījās Zentenes skolas Lamiņu filiālē 1.- 4. klasēs.

            Gadu gaitā daudzi ir aizklīduši tālu prom, citi ir tepat tuvumā. Domājot par gaidāmo tikšanos, klusos novakaros esmu domās tikusies ar katru no jums. Nebija jau viegli mācīties… Jau tas vien, ka bija jāmācās apvienotajās klasēs. Mājas tālu, agri jāceļas, ceļi neizbrienami gan rudens lietavās, gan ziemas puteņos, bet tas viss bija pārvarams, jo visus vienoja griba gūt zināšanas. Ar mīlestību atceros Mezūru meitenes - Silviju, Līviju, Anitu, Kupču bērnus - Māru, Ainu, Jāni, Zanderi Agritu no Pūres puses - teicamnieci un daudzus citus. Ar daudziem iznāk satikties ik pa brīdim, jo viņu dzīves joprojām saistītas ar Lamiņiem - Indra un Ilze ir manas darba kolēģes,

Ruta – daktere, Jānis kopj zemi Lamiņu laukos.

            Ļoti gaidīšu jūs visus. Sazinieties cits ar citu, saorganizējaties un šurp uz Lamiņiem. Gaidu!

Jūsu bijusī skolotāja - Inta Ventiņa

 

 

Zudušās Lamiņu mājas

Atmiņa ir mūsu dzīves sastāvdaļa, kas kā dzijas pavediens tin mūsu piedzīvotos mirkļus un notikumus vienā lielā kamolā, veidojot ne vien personīgo, bet arī mūsu kopīgo vēsturi. Pavediens aiz pavediena, rindiņa aiz rindiņas – mēs visi paliekam ģimenes, draugu, paziņu, Latvijas un visas pasaules atmiņas krāsainajā audeklā. Vai mēs spējam novērtēt ikdienā šķietami nenozīmīgas lietas, kas patiesībā glabā lielu atmiņas mantojumu, un pavēsta par kādu notikumu citiem, arī mūsu pēctečiem?

Pūres pagasta bibliotēkas INIC darbinieki, strādājot ar novadpētniecības materiāliem, secinājuši, ka daudz nezināmā ir par Lamiņu novadu. Pētot dokumentus un tiekoties ar lamiņniekiem, sarunās tiek minēti vietvārdi, kuri zūd no kartes un ļaužu atmiņām, tāpēc bibliotekāres uzsāk pētījumu par zudušām mājām. Pavisam notikušas 4 ekspedīcijas, kuru laikā meklētas un nofotografētas 40 Lamiņu mājvietas. Fotogrāfijas ir apskatāmas Lamiņu bibliopunktā, bet attālinātiem lietotājiem - portālā biblioteka.lv skatīt http://biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/Galleries/ViewGallery.aspx?Id=12806. Šogad ekspedīcijās devās Anna Mendrika, Laima Āboltiņa, Jānis Ivanovs un bibliotēkas darbinieces: Zinta pierakstīja viņu stāstījumu, Valda filmēja un fotografēja, bet Mirdza ciemojās pie „Odziņu” mājās dzimušās Skaidrītes Zubovas. Darbs turpinās, interesējamies, vai kādam nav fotogrāfijas, kas tapušas to māju tuvumā, meklējam cilvēkus, kuri var pastāstīt par šīm vietām. Pamazām veidojas apraksts un pētījums UNESCO programmai „Pasaules atmiņa”.  Tāpēc aicinām bijušos lamiņniekus palīdzēt mums veidot dokumentāro mantojumu, kas var būt jebkas – gravējumi, zīmējumi, grāmatas, dokumenti, vēstules, video vai audio ieraksti un citi informācijas nesēji, kas glabā liecību par atmiņām un notikumiem. Uz tikšanos bibliotēkā, bibliopunktā un svētkos Lamiņos.

Bibliotēkas INIC darbinieces

 

JAUNBIRZES

 Pēc publikācijas laikrakstā „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” un aicinājuma atsaukties tos, kuri varētu mums sniegt kādas ziņas, saņēmām svarīgus dokumentus par mājām „Jaunbirzes” un nopietnu Ozolu dzimtas no „Odziņām” pētījumu no Rutas  Erenfrīdes. Šajā avīzītē publicējam Zigrīdas Mincānes vēstuli. Tas ir stāsts par ģimenes, kuru 1949.gadā izveda uz Sibīriju, lielo sāpi – zudušām tēva mājām

Mājām, tāpat kā cilvēkiem ir savs liktenis, un par ļaudīm, kas tās cēluši un tur dzīvojuši liecina koki, pat ja māju vairs nav, koki turpina dzīvot kā dvēseliskas piemiņas zīmes. „Jaunbirzes” bija, t.s, jaunsaimniecība, radusies agrārās reformas laikā 1922.gadā toreizējā Dzirciema attālākajā stūrī pie Cēres un Pūres pagasta robežām. Šo zemi ieguva no Līvānu puses atbraukusī Rekšņu ģimene – Antons (1874) un Benedikta (1878) ar saviem 7 bērniem: dēli  Voldemārs (1904), Jānis (1906), Benedikts (1904) un meitas Anna (1915), Jadviga (1918), Antonija (1920), Alvīne (1923). Vienīgais ģimenes kapitāls – jauniegūtā zeme un pašu strādīgai gars un rokas. Dēli bija galvenie pie kokmateriālu sagatavošanas un ēku celšanas darbos, un pēc 10 gadiem ēkas bija gatavas, lai arī no koka un šindeļu jumtiem. Tikai kūts pamati 2,5 m augstumā bija ar īpašu mūri, ne no akmeņiem vai ķieģeļiem. Dzīvojamā māja ar verandu, 4 istabām un virtuvi. Taču bez būvēšanās bija arī visi zemes darbi apdarāmi un lopi kopjami, tomēr meitenes tika atdotas par ganēm un Anna par kalponi. Tēvs saimniecību novēlēja Voldemāram, kurš dažus gadus pacīnījies, no zemes atteicās un aizgāja uz Kandavu. Tad mājas, neilgi pirms kara, pārņēma Benedikts ar sievu Emīliju. Viņi kopā ar tēvu iestādīja augļu dārzu, iekopa labu govju ganāmpulku, turēja vaislas ērzeli. Jau agrāk Antons bija ierīkojis tam laikam neparastu daiļdārzu, kas atdalīja dzīvojamo māju no saimniecības pagalma un bija ar ceriņu, liepu dzīvžogu, parka rozēm un grantētiem celiņiem starp puķu dobēm, zaļoja īstais dabiskais mauriņš, kas nebija jāpļauj.

Kā tolaik bija pieņemts, jaunajiem māju saimniekiem bija jābūt aizsargiem, arī Voldemāram un Benediktam. Izauguši lieli, bērni pamazām aizgāja katrs savā dzīvē [...], vienīgi Anna Lamiņos apprecējās ar Pēteri Mincānu, bet kara laikā dzīvoja Kandavā. Varas maiņas postīja ģimenes un mājas. Par aizsargu būšanu 1945.gadā arestēja Benediktu, izmocīts Magadanas raktuvēs, viņš atgriezās 1948.g., bet 1949.g. par šo pašu „grēku” uz Sibīriju izveda visu ģimeni – 4 bērnus Dzidru (1934), Vili (1936), Ritu (1940), Ēriku (1942), arī 74 gadus veco māti Benediktu, kura no pārdzīvotajām ciešanām drīz izdzisa un palika Sibīrijas zemē, ne savā ilgotajā Latvijā. Vienīgais, kas izvairījās no šiem pāri darījumiem, bija tēvs Antons, jo pamanījās aiziet mūžībā jau 1943.gadā. Pēc Benedikta aresta 1945.gadā Emīlija lūdza vīramāsas ģimeni no Kandavas pārnākt uz „Jaunbirzēm”, lai atsavinātā zemes daļa paliktu dzimtā. Dibinoties kolhozam, kūtī ierīkoja sivēnmāšu fermu...

1957.gada pavasarī Rekšņu ģimene atgriezās mājās. Mincāni aizgāja dzīvot citur, bet Rekšņi sāka kopt sivēnmātes. Jau 1958.gadā Dzidra apprecējās ar Albertu Sietnieku un aizgāja pie vīra uz „Ezerlejām”. 1959.gadā nomira Emīlija. Izaugušie jaunieši apprecējās, taču negribēja dzīvot laukos. Benedikts viens nespēja apdarīt visus darbus un arī izlēma atstāt „Jaunbirzes” – savas un sava tēva mājas, pārceļoties uz Rīgu pie dēla. Kopš tā laika (1960-to gadu vidus) „Jaunbirzēs” ir mituši dažādi ļaudis. Ēkas postījis laiks, jo cik gan ilgi neapstrādāts koks spēj pretoties laika zobam? Arī uguns bijusi nežēlīga. 1948.g nodega 3 ēkas, arī vēlāk uguns darījusi savus posta darbus. Žēl to cilvēku, kuri nopietni ieguldījuši līdzekļus sadzīves apstākļu uzlabošanā un tomēr mājas atstājuši... „Jaunbirzes” it kā nepieņēma „svešās asinis”.

Mājām nav bijis laimīgs mūžs, vēl vairāk cilvēkiem, kas tās cēla un tur dzīvoja. Varbūt pārāk daudz asaru un sviedru, pāri spēkam veiktais darbs... bet cik ilgi gan katrs no Rekšņu bērniem tur padzīvoja ?

Zeme ir pārdota, māju vairs nav, tikai spāru svētkos stādītie ozoli zaļo Antona un Benediktas piemiņai pāri gadiem un visam bijušajam. Tagad šīs Rekšņu ģimenes pēcnācēji dzīvo Rīgā, Tukumā, Jūrmalā un citur Latvijā savās celtajās mājās.

2011.gada marts.                                                             Zigrīda Mincāne 

 

BIBLIOTĒKA PIEDĀVĀ

*E-paraksts

1. februārī Latvijā atklāta jauna elektroniskā paraksta sistēma, kas radikāli atšķiras no līdzšinējās tā iegūšanas un lietošanas versijas. Ņemot līdzi pasi un pieteikumu (to ir iespējams izdrukāt arī bibliotēkā), jādodas uz Pūres pagasta bibliotēku INIC, kur vadītāja apstiprinās pieteikumu. Tas nepieciešams tikai vienu reizi un ir bez maksas, pēc tam var pirkt un lietot e-parakstu. E-paraksts kļuvis lēts, ērts un izdevīgs iedzīvotājiem, lai sazinātos arī ar valsts un pašvaldību iestādēm, ja tām nepieciešams oficiāli ar parakstu apliecināts personas iesniegums. Pieteikumi tiek pieņemti darbadienās pl.10.00-17.00

*Foto izstāde „Zaļš gar acīm”

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas veidotā foto izstādē par Ķemeru nacionālā parka dabas vērtībām aplūkojami gan administrācijas darbinieku, gan pasaulē pazīstamu dabas fotogrāfu 30 darbi. Aicinām ikvienu interesentu un dabas mīļotāju aplūkot šo izstādi, lai atkal un atkal pārliecinātos par to, cik skaista ir mūsu Latvijas daba.

*Bērnu un Jauniešu žūrija

Bibliotēka piedalās VKKF finansētā kultūras programmas „Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammā „Bērnu žūrija”. Programmas ietvaros bērniem un jauniešiem piedāvā īpaši atlasītas grāmatas, atbilstoši vecuma grupām no 1.līdz 12.klasei. Šogad aicinām arī vecāko klašu skolēnus vērtēt izlasīto. Lai nepieļautu, ka Latvijas bibliotēkās tiek apturēta lasīšanas veicināšana, kas jau vienpadsmit gadus nodrošina bibliotēkas ar labāko bērnu grāmatu izlasi, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība uzsākusi labdarības projektu "Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa" un aicinājusi sabiedrībā pazīstamus cilvēkus būt par tā vēstniekiem. Jau ir zināms, ka Pūres bibliotēka ir 1.kārtā, kura saņems kolekciju. Ceram, ka jau šī mēneša beigās varēsim piedāvāt lasīt jaunās grāmatas.

* Ieraugi, iekadrē, ievieto

Siltajā gadalaikā pagastā notiek dažādi un interesanti pasākumi, bet lai tos parādītu citiem, kā arī veidotu kolekciju „Vasara Pūrē”, bibliotēka lūdz iedzīvotājus fotografēt, filmēt un nosūtīt iegūtos kadrus uz e-pastu biblioteka@pure.lv vai valdadz@inbox.lv. Jums ir iespēja apskatīt jau saņemtos materiālus bibliotēku portālā http://www.biblioteka.lv/Libraries/pures-pagasta-biblioteka--informacijas-un-novada-izpetes-centrs/foto-galerijas.aspx .

* Ekskursija uz Igauniju

6.-7.augustā tiek organizēta ekskursiju uz Vidusigauniju (Vīlande – Poltsamaa – Rakvere – Paide – Pērnava). Par autobusa un gida pakalpojumiem – Ls 21 (+ naktsmītnes). Ieejām apskates objektos nepieciešams izmainīt 15 EUR.

*Vasaras mēnešos apmeklētājus apkalpo darba dienās pl.10.00-18.00, bet sestdienas un svētdienas – brīvdienas. Bibliotekāres Zintas Ozoliņas atvaļinājuma laikā Lamiņu bibliopunkts atvērts 18.jūlijā. No 8.augusta katru pirmdienu pl.8.00 -16.00.

* Paldies Solvitai Emsiņai un Almai Zusānei par dāvinātām grāmatām.

Lūdzam iedzīvotājus papildināt bibliotēkas krājumu ar pēdējo gadu izdoto literatūru, jo samazināts finansējums grāmatu iegādei liedz iegādāties jaunus iespieddarbus.

Saulainām dienām bagātu vasaru vēl bibliotēkas vad. Valda Dzelzkalēja

 

------------------------------------------

 PŪRES KULTŪRAS NAMA AKTIVITĀTES

 

15. - 17.jūlijā  Tukuma novada svētki

15.jūlija pēcpusdienā Pūrē iebrauc  draugi no Lietuvas, Babtai pašvaldības - pavadošā delegācija, pūtēju orķestris, lauku kapela un folkloras kopa.  Kopskaitā 43 cilvēki.

15.jūlijā     pl.19.00

koncertu Pūres estrādē sniedz:

folkgrupa no Itālijas ( Martano )

Lietuvas pūtēju orķestris

folkloras kopa „Verupe” no Lietuvas

                                            Lietuvas tautas kapela

Tukuma kultūras nama tautas deju ansamblis „Svīta” (jaunieši)

Ieeja brīva

                                                                                                                          

15.jūlijā  pēc koncerta

Pūres estrādē

Zaļumballe

pūtēju orķestris no Lietuvas un deju orķestris

Ieeja brīva

                       

16.jūlijs

Dziedam un dejojam pa smuko Tukumā

Folkloras kopa  „Pūrlāde” kopā ar Slampes folkloras kopu ”Pūrs” atklāj lietišķās mākslas izstādi pl.11.00 Brīvības laukumā un pie Tukuma kultūras nama.

Ansamblis „Smaidas” dzied  lietišķās mākslas izstādē „Pūra lādes izrādīšana” pl.11.30; pl.12.05; pl.12.40;  pl.13.45 Tukuma kultūras namā

Pirmsskolas deju grupas „Ķipari” un „Ķipariņi”, un senioru deju kopa „Kā sendienās” dejo deju ielā (Elizabetes iela)  pl 14.50

Pūres pagasta smukums kopā ar kultūras nama pašdarbības kolektīviem tiks izrādīts  Brīvības laukumā pl.17.50

Sieviešu koris „Abava” piedalās Tukuma novada koru sadziedāšanās Brīvības laukumā pl.18.20

Svētku gājiens sākas pl.19.00 no Brīvības laukuma . Piedalās visi pašdarbības kolektīvi.

Deju lielkoncertā „Tukuma raksti” un koncertuzvedumā „No sirsniņas sirsniņai” Durbes estrādē pl.20.00 piedalās vidējās paaudzes deju kolektīvs „Pūre” un jauniešu deju kolektīvs „Abas kreisās”

Lietišķās mākslas izstādē „Pūra lādes izrādīšana” apskatāmi Pūres kultūras nama Radošo ideju klubiņa darbi.

......................................................................................................

 29.jūlijs   no pl.16.00

VAKARTIRGUS  PŪRĒ

Pieteikties pa tel. 63191175, 29100681

....................................................................................................

29.jūlijā  pl.20.00

Dzintara centrā

Biedrības „Kandavas Partnerība” izsludinātā projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2011” atbalstīto Pūres projektu

               „Ne tikai man , bet arī tev” (koka soli un galdi)

               „Tikšanās vietu mainīt nedrīkst” (nojume Dzintarā)

atklāšanas   svētki

Zaļumballe un cienāšanās ar līdzi paņemtajiem našķiem

...........................................................................................

Augusta mēnesī  tiek plānota  viesmākslinieku uzstāšanās Pūres pagasta estrādē (sīkāka informācija reklāmās)

.................................................................................................

        * 16.jūlijā folkloras kopa „Pūrlāde” piedalās sadziedāšanās   

                   festivālā  Ikšķilē, folkloras festivāla Baltica

                   ietvaros

  * 30.jūlijā deju grupa „Kā sendienās” viesosies Jaunpilī

  * 6.augustā amatierteātris „Lai iet!” viesojas amatierteātru

                                     salidojumā Aucē

............................................................................

               19.-21.augusts   RĪGAI -810   

                Sieviešu koris „Abava” piedalās

 Lielkoncertā Rīgai 810      „Meistars. Dziesma. Leģenda”

.................................................................................................

         No 8.augusta kultūras darbinieki atvaļinājumā.

 Nepieciešamības gadījumā zvanīt 29100681, Inese

.................................................................................................

KAPU  SVĒTKI

Pūres pagasta kapsētās

      7.augustā

pl.14.00 aizlūgums par mirušajiem Lamiņu Romas katoļu   baznīcā

pl.15.00 Lamiņu kapsētā

      21.augustā

Pl.14.00          Pūres kapsētā

Pl.15.00         Krātiņu kapsētā

Pl.16.00         Cērenieku kapsētā

Pl.17.00         Ķīšu kapsētā

Pl.18.00         Luntes kapsētā

 

 

SLUDINĀJUMI

Atdošu sienu no apmēram 5 ha pļavām tam, kas pats var nopļaut un aizvest. Pļavas atrodas netālu no kompleksa. Zvanīt 29550238

 

Piedāvājam darbu pavāram/pavārei ar 1.augustu Pūres pirmsskolas izglītības iestādē „Zemenīte”.

Zvanīt vadītājai Velgai Dekterei, mob. tālrunis 29463282

 

Līdz  1. augustam Pūrē strādā iecirkņa pilnvarotais Oskars Zēbergs, mob.t. 25488442, viņa atvaļinājuma laikā līdz 25. augustam - iecirkņa pilnvarotais Rolands Dubinauskas, mob.t. 28637716. Pašvaldības policijas dežurants – mob.t. 26125050, valsts policijas dežurants Tukumā – 63104100.

 

Sociālās darbinieces Sandras Pērles pieņemšanas laiki :

    Pirmdienās 14.00 – 15.30;

    Ceturtdienās 8.00 – 14.00;

    Piektdienās  8.00 – 12.00.

    Mobilais tālrunis 27879613.

 

Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces Maira Jomerte apmeklētājus pieņem piektdienās 8.00 – 12.00. Mob.tel. 26494791.

 

Jūlijā pārvaldes darbinieki atvaļinājumā:

vadītāja S.Heimane no 4. jūlija līdz 17.jūlijam un no 25. jūlija līdz 7. augustam, iedzīvotājus pieņems pirmdienās - 11., 18., 25. jūlijā, 1. augustā

sekretāre D.Šmite - no 5. jūlija līdz 5. augustam, iedzīvotājus pieņems pirmdienās – 11., 18., 25. jūlijā, 1. augustā

grāmatvede D.Liģere - no 5. jūlija līdz 1. augustam

komunālā dienesta grāmatvede I.Kučāne - no 11. jūlija līdz 7. augustam

Kase strādās darba dienās noteiktajos darba laikos.

 

 MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI

Saule jau nedziest paliek pasaule visa.

Tikai cilvēks iet, iet projām uz savām zemes mājām.

Kārlis Krustkalns (05.04.1926 – 28.04.2011)

Emma Freiberga (dzimusi 12.01.1921 – 29.04.2011)

Guntars Vilks (dzimis 12.12.1964 – 04.05.2011)

Roberts Mežancis (dzimis 05.01.1926 – 04.05.2011)  

Antoņina Giptere (dzimusi 01.05.1926 – 12.05.2011)

Aina Laukšteina (dzimusi 08.07.1930 – 29.05.2011)

 

Par avīzīti „Pūres pagasta Ziņas” atbild Valda Dzelzkalēja. Nākošā avīzīte tiks izdota rudenī. Sludinājumus un rakstus nododiet bibliotēkā INIC, pa e-pastu bibliotēka@pure.lv, pa tel./fax 63191209

Adrese

Pūre - 18, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124

Kontaktinformācija

Tālr.: 63191209 (Bibliotēkā)
Fakss: 63191209
E-pasts: biblioteka@pure.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

  • P:10:00-18:00
  • O:10:00-18:00
  • T:10:00-18:00
  • C:10:00-18:00
  • P:10:00-18:00
  • S:-
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv