UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas”

PŪRES PAGASTA BIBLIOTEKA INIC Stāstīšanas tradīcijas veicināšanas aktivitāte "Kolhoznieku stāsti"

 

2013.gada 8.jūnijā piedalāmies kolhoznieku saietā.Foto skatīt www.ntz.lv

 

 

 

2009.gadā Pūres bibliotēka organizēja tikšanos ar bijušajiem kolhozniekiem. Tagadējā Pūres pagasta teritorijā pirms 60 gadiem 1949.gadā tika dibināti 8 kolhozi, kurus apvienoja un pamazām pievienoja Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacijai.

Bijušie darbinieki 27.novembrī tika aicināti uz "Kolhoznieku sapulci", kā viesis bija aicināta piedalīties partijniece Judīte Timma no Džūkstes. Pirms š''i pasākuma notika 5 tikšanās ar "darba rūķiem". Kolhoznieku atmiņas tika filmētas un ierakstītas. Bibliotēkas novadpētniecības krājums papildināts ar vairāk kā 100 fotogrāfijām (tās noskenētas glabājas CD), daļu no šīs kolekcijas skatīt šeit.(laiks 5:08). Foto video stāstu sagatavoja V.Dzelzkalēja. 

 Foto šeit.

 

 "17.jūnijs"

1948.gada 30 augustā notika l/a „Druva” dibināšanas sapulce, kur par priekšsēdētāju ievēl Andreju Alksnīti. Apvienojās 13 zemnieki, pavisam kopā 109 ha zemes. Kolhoza darbība bija pavisam sarežģīta, jo trūka darbaspēka. 1951.gadā kolhozu "Druva" pievieno kolhozam „17.jūnijs”. 1949.gada 16.martā dibināts l/a „Daigone”, kuru 1951.gadā pievieno l/a  „17.jūnijs”.

Anitas Riekstiņas, Dzidras Dzelzkalējas, Mildas Cercinas, Vilhelmīnes Zundes atmiņas par kolhozu "17.jūnijs" - Video (laiks 1:03:0)

Daigoniešu stāsti - Video  (laiks 1:23:15)

 

 

 

Lauksaimniecības artelis „PADOMJU LATVIJA”

1949.gada 11.aprīlī Cēres pagasta „Auļos” dibināto lauksaimniecības arteli nolemj nosaukt par „Jauno Arāju”. Par priekšsēdētāju ievēl Šūmani Ferdinandu. Iestājušies 50 darba zemnieki: Bikše Gustavs, Vilks Ernests, Martuzāns Roberts, Dzērve Ādolfs, Stepiņš Broņislavs, Vilks Alma, Šelkovs Jēkabs, Āboliņš Veronika u.c.

1949.gada 12.janvārī Cēres pagasta „Galciemā” tiek dibināts artelis „Galciems”. Piedalās sekojoši darba zemnieki: Emma Priedītis, Jānis Kolāts, Marija Grīnbuša, Augusts Mūrnieks, Jēkabs Mūrnieks, Juris Kursītis, Mārcis Nelsons, Jānis Glužins, Voldemārs Gīlis, Kārlis Antulis, Vladislavs Matvejevs. 1941.gada 31.janvārī to pārdēvē par  l/a „Jaunā piecgade”. 1950.gada 27.jūnijā kolhozā ir 48 biedri. Valdes priekšsēdētājs Gīlis Valdemārs  aicina biedrus balsot par apvienošanos ar kaimiņu kolhozu „Jaunais arājs”.1950.gada 4.jūlijā Cēres ciema „Galciemā” jauno lauksaimniecības arteli nolemj nosaukt par „Padomju Latvija”.

Millijas Mendrikas Video stāsts (laiks 1:49:05)

 

Lauksaimniecības artelis „PRET KALNU”

Dzirciema pagasta Ezerpils ciema darba zemnieku sapulce 1949.gada 13.februārī. "Piedalās Dzirciema pagasta darbaļaužu deputāti. Padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs Slišāns uzaicina darba zemniekus iestāties jaundibināmā artelī. Pirmie - Helena Svarcevica, Kārlis Grunte, Jāzeps Siljānis, Emīlija Dišlers, Līze Grīnbergs, Attis Dišlers, Milda Lasmane, Jānis Dzērve, Marija Pabērzs, Anna Munkevics, Silvestrs Vanags, Alida Vernava, Attis Ābele. Par priekšsēdētāju ievēl Grunti Kārli Pētera d." - liecina dibināšanas protokols.

Valijas Klindžānes un Skaidrītes Slišānes atmiņu stāsti (laiks 54:30) 

 

Lauksaimnicības artelis „CENSONIS”

Pūres pagasta Rasas ciema darba zemnieku sapulce 1949.gada 9.janvārī notiek "Aizupju" mājās. "Sapulcē piedalās: Jānis Ginters, Jānis Zubovs, Eriks Lukjanskis, Antons Zosēns, Kārlis Amoliņš, Kristaps Amoliņš, Marija Freimane, Unija Greitāns, Dāvids Riekstiņš, Omfrijs Locis, Fricis Rics, Viļums Teters, Francis Trokša, kā arī pagasta izpildkomitejas priekšsēdētājs b.Birkenbergs un pagasta partorgs b.Ivanovs. Par priekšsēdētāju vienbalsīgi tiek ievēlēts b. Lukjanskis Eriks Boļeslava d." - rakstīts arhīva dokumentos.

Bijušo kolhozu "Censonis" un "Dzintars" darbinieku atmiņas - video (laiks 50:11)

 

 KOLHOZA „DZINTARS” VĒSTURE

 1949.g. 4.aprīlis – apvienojot 28 saimniecības, dibināts k/z „Dzintars” (pr-js Augusts Miķelsons), kantoris „Viljetē”

 1950.g. 5.jūlijs – k/z „Censonis” pievieno k/z „Dzintars”

 1954.g. jūnijā Pūres ciemam pievieno Rasas ciemu (Šerlatu)

 1961.g. 14.janvāris – k/z-am „Dzintars” pievieno k/z „Padomju Latvija” (izveidots apvienojot kolhozus „Jaunā piecgade” un „Jaunais arājs”)            

 1974.g. janvāris – pievieno kolhozu „Pret kalnu”, teritorija Lamiņu apkārtne

 1974.g. „Dzintars” apsaimnieko 6000 ha zemes

 1979.g. 1.novembris – „Dzintaru” pievieno Pūres DIS

Video Saruna ar MillijMendrikuAivaru Vernavu, AnnSiljāni,RaitAuzenbahu.(laiks 1:49:05)

  

    

 

   

Adrese

Pūre - 18, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124

Kontaktinformācija

Tālr.: 63191209 (Bibliotēkā)
Fakss: 63191209
E-pasts: biblioteka.pure@tukums.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

  • P:10:00-18:00
  • O:10:00-18:00
  • T:10:00-18:00
  • C:10:00-18:00
  • P:10:00-18:00
  • S:-
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv