Pūres pagasta bibliotēkas INIC darbinieki, turpinot realizēt LNB projekta "Zudusī Latvija" idejas, interesējas un apkopo ziņas par mājvietām Pūres pagastā, noskaidro, kāpēc no kartes tās ir izdzēstas, kas liecina, ka tajās vietās dzīvojuši cilvēki. Likteņi mājām bijuši dažādi: meliorācijas dēļ nolīdzinātas, palikušas bez saimnieka, nodedzinātas u.c. Pēc Jāņiem uz Ružciema pusi devāmies precizēt māju atrašanās vietas dabā. Otra "ekspedīcija" notika 9.augustā, bet trešā tikšanās paredzēta 30.augustā.