4.augustā notiek svētki Lamiņos, kurus organizē Pūres pagasta bibliotēka INIC

21 foto no pasākuma - Svētki Lamiņos, Pūres pamatskolas video

 

2018.gads mums latviešiem ir īpašs svētku gads. Izveidojot Latvijas valsts simtgades svinību simboliku, izmantota bezgalības zīme. Ūdens, akmens, debesu, zemes un mīlestības bezgalība līdz ar skaitli 100 ievīta svētku vizuālajā tēlā – zīmē, kas apliecina piederību simtgades svinībām. Bezgalības zīme apliecina mūsu apņēmību piepildīt Latvijai vēlēto saules mūžu un nodot vēstījumu, ka mīlēsim Latviju mūžīgi.

Arī Lamiņu svētkus, kas šogad notiks 4.augustā, varam “ietērpt” bezgalības zīmē, jo tie notiek 8. reizi un šis skaitlis ir matemātiskais bezgalības simbols (apgriezts astotnieks). Tā kā svētki atkal notiks bijušajā muižas dārzā, atcerējos, ka pirms 7 gadiem saņēmu sūtījumu no talsenieka A.E.Vēgnera, kura dzimtas saknes ir Lamiņu pusē. Autors, pētīdams stādījumus parkā, secinājis, ka tas veidots kā senču svētvietas plānojums ar slīpo jeb Dieva krustu, sauktu par šķērsu jeb zelta krustu. Tā ir laicīgās telpas šīs saules zīme. Viss dievišķais izpaužas kā dzīvības iespēja būt, plaukt, zelt un attīstīties. Ar zīmējumiem A.E.Vēgners paskaidrojis dīķu izvietojumu, tos salīdzinot kā gaismas uzvaru pār tumsu, lai sāktos saules augšupeja. “Dīķi kā apļi simbolizē Sauli pie debesīm, kas ar mūžīgu, nenogurstošu kustību dienā un naktī virzās pa pasaules jūru un ierobežo zemi no visām pusēm, dodot gaismu, tumsu, siltumu un nodrošinot dzīvību šai Dieva - Māras pasaulei,” tā raksta Alfonss Vēgners un turpina, “dīķi simbolizē pasauli ar mūžīgu kustību, atkārtošanos, atgriešanos, cikliskumu, veselumu, bezgalīgu telpu bez dimensijām.” Parkam ir četras terases, alejas veido kādreiz cirptu liepu rindas, stādījumi ZA-DA un ZR-DR atbilst saules lēkta un rieta virzieniem saulgriežos. Piemēram, no pils ziemeļu-austrumu (ZA) virzienā var vērot kā saulīte lec vasaras saulgriežos, pretējā – dienvidu-austrumu (DA) virzienā – saules lēktu ziemas saulgriežos. Aicinu visiem atrast šo maģisko krustpunktu! 

Tāpēc, iepazīstoties ar šo pētījumu, Lamiņu svētkos no augiem, no ziediem, no zariņiem un citiem dabas materiāliem tiks kopīgi veidota lielā SAULE. Vai ziniet kādas ir visu četru gadalaiku saulgriežu zīmes? Meklējiet un mācieties dziesmas un dzejoļus par saulīti, tie noderēs pasākuma laikā! Kļūstiet par saulēniņiem, ar smaidu un siltumu sirdīs nāciet un piedalieties svētkos!

Pūres pagasta bibliotēkas INIC vad. Valda Dzelzkalēja