Ik gadu bibliotēka kopā ar grāmatu lasītājiem atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu. Šogad ar programmu "Simtgades stāsti un dziesmas" Pūrē viesosies rakstniece Dace Judina

Ik gadu bibliotēka kopā ar grāmatu lasītājiem atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu. Šogad ar programmu "Simtgades stāsti un dziesmas" Pūrē viesosies rakstniece Dace Judina

Sīkāk par šo dienu
21. februāris - Starptautiskā dzimtās valodas diena

Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidības saglabāšanai pasaulē, kā arī sekmēt dzimtās valodas latojumu un vairot apziņu , ka dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai. Starptautisko dzimtās valodas dienu pasaulē atzīmē pēc 1999. gada UNESCO Ģenerālās konferences 30. sesijā pieņemtās Rezolūcijas par valodu daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību. Ar Starptautiskās dzimtās valodas dienas palīdzību UNESCO izceļ valodu nozīmi kultūru izpausmju daudzveidības saglabāšanā un iestājas par dzimtās valodas lietojuma veicināšanu. UNESCO aizstāv dzimtās valodas lietojumu kā pamatu dziļas un daudzpusīgas personības attīstībā, šajā dienā īstenojot dažādas akcijas un koordinējot dažādas aktivitātes – diskusijas sabiedrībā par dzimtās valodas jautājumiem, par valodas prasmes nozīmi, par izkoptas valodas nozīmi, par cieņu pret savu un citu valodām. UNESCO LNK Starptautisko dzimtās valodas dienu atzīmē kopš 2005. gada.                      /http://www.unesco.lv/lv/unesco/starptautiskas-dienas/ano-un-unesco-starptautiskas-svinamas-dienas/

Ziņu sagatavoja:

Valda Dzelzkalēja