Tukuma novada Izglītības pārvalde un Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldi organizē neformālu tikšanos par Tukuma novada informācijas punktu izveidi, jauniešu iespējām pagastā, novadā, Latvijā un ārzemēs

 Jauniesi2

Uz tikšanos tiek aicināts ikviens Pūres pagasta jaunietis un tie, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, lai neformālā sarunā pārrunātu Tukuma novada Jauniešu info tīkla attīstīšanu, informācijas apmaiņas un sadarbības iespējas, kas nodrošinātu jauniešiem pieeju aktuālajai informācijai. Tikšanās tiek organizēta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansēta projekta „Jaunatnes jomas sadarbības un informācijas tīkls Tukuma novadā” ietvaros. Šobrīd Tukuma novada jauniešiem ir izveidots virtuālais informācijas punkts Facebook vietnē - @Tukumanovadajauniesiem, kur pieejama jaunākā informācija par jauniešu iespējām.

Projekta laikā tiek organizētas vairākas tikšanās ar jauniešiem un jaunatnes jomā iesaistītajiem Tukuma novada pagastos un Tukuma pilsētā. Tāpat ir plānots izveidot, uzstādīt un popularizēt 15 informācijas stendus tieši jauniešiem, un noslēgumā paredzēts seminārs Tukuma novada informācijas plūsmas koordinatoriem, jaunatnes jomā iesaistītajiem un jauniešiem. Tukuma novada Izglītības pārvalde projektu īsteno no 2017.gada 20.aprīļa līdz 30.septembrim.

Aicinām jauniešus un jaunatnes jomā iesaistītos piedalīties Tukuma novada Jauniešu info tīkla izveidē, apmeklējot neformālās tikšanās un izsakot savu viedokli par sadarbības un informācijas apmaiņas veiksmīgākajiem risinājumiem!

Plašāka informācija pieejama sazinoties ar Ievu Upesleju, Tukuma novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti pa tālr.: 29191694 vai rakstot uz e-pastu ieva.upesleja@tukums.lv

 

Ziņu sagatavoja:

Informāciju sagatavoja: Linda Kalniņa, Projekta Komunikācijas aktivitāšu koordinatore