Klāt pavasaris, to jūtam arī bibliotēkā. Saulīte pa visām spraudziņām cenšas iespīdēt mūsu "aliņā'. Nu jau trīs mēneši pagājuši, kopš atrodamies jaunajās telpās un pamazām iekārtojušies tā, lai ērti būtu gan mums, gan mūsu apmeklētājiem.

JANVĀRIS

Gada sākumā bibliotēkas darbinieki turpina iekārtot jaunās telpas. Ar sienas zīmējumu „Pasaku kuģis”  tiek noformēts bērnu stūrītis. Mēneša beigās ar anketes aizpildīšanu noslēdzas lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, bet programmā „Grāmatu starts”  turpinās cikls „Lasām grāmatiņu, skatāmies filmiņu”. Saņemts finansējums no nodibinājuma „Cemex iespēju fonds”, lai realizētu projektu „Nāc un būsim kopā” (iegādāts inventārs). Apmeklētāji izvēlas literatūru no izstādēm „Rakstniekam E.Lukjanskim - 80”, „Lasītākās grāmatas bibliotēkā 2016.gadā” un „Māmiņ un tēti, izlasīsim grāmatiņu!”.

Apkopoti statistiskie dati par 2016.gada bibliotēkas darba rādītājiem un tiek sagatavots Bibliotēkas gada pārskats.

Bibliotēkas darbinieki piedalās Tukuma novada Domes priekšsēdētāja rikotajā Pateicības dienā.

2016.gada pavasarī bibliotēka sagatavoja pieteikumus Pateicības rakstu piešķiršanai par piedalīšanos 1991.gada barikādēs, 26. janvārī Tukuma novada Domē tos  saņem  40 pūrenieki.

 FEBRUĀRIS

Februārī ar informāciju par bibliotēku, aizpildīta Latvijas digitālā kultūras karte. Atskaites (skaitliskās un teksta) par darbu 2016.gadā nodotas Tukuma bibliotēkai. Salīdzinot ar 2015.gadu, palielinājies lietotāju skaits un iespieddarbu izsniegums, vidēji katrs lietotājs bibliotēku apmeklējis 33 reizes un izlasījis 61 grāmatu un/vai žurnālu.

Realizējot projektu “Nāc un būsim kopā”, atklāšanas pasākumā skolēniem bija iespējams piedalīties radošajās darbnīcās, mācīties hip hop dejas, spēlēt dažādas spēles un iepazīties ar uzziņu literatūru (enciklopēdijas, rokasgrāmatas u.c.).

Lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts” notiek aktivitāte “Lasām grāmatiņu, skatāmies filmiņu.”

Ciklā “Mājvietu stāsti” bibliotēkā tiekas bijušie celtnieki, lai atcerētos kā tika veikta mājas Pūre-18 pārbūve, kā arī satiekas iedzīvotāji, kuri pirms 50 gadiem saņēma dzīvokļus mājā Pūre-20. Bibliotēka no novadpētniecības krājuma atlasa 50 fotogrāfijas, lai izveidotu prezentāciju “Pūres centra māju celtniecība. 1967-2017”.

Bibliotēkas apmeklētājiem tiek piedāvāts noskatīties video filmiņu ar dabas attēliem par  Pūres pagastu, hronometrāža 13:53.

Sadarbībā ar pārvaldes iestāžu vadītājiem tiek sagatavots 2017.gada pirmais informatīvais izdevums “Pūres un Jaunsātu pagastu Ziņas”.

MARTĀ

Jauno grāmatu dienā pulcējās aktīvākie lasītāji, lai iepazītos ar jaunāko literatūru.  8.martā PII “Zemenīte” bērni sniedza nelielu koncertu, bet pasākuma noslēgumā visi dalībnieki devās neklātienes ceļojumā pa Tukuma novada vietām, kas saistītas ar vārdu “sieviete”.

Nacionālajā bibliotēkā notikuši Lielie lasīšanas svētki, kur paziņoti projekta “Bērnu žūrija 2016” rezultāti, tāpēc uz sarunu par lasītajām grāmatām pulcējās  žūrijas eksperti.

Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ikmēneša pasākumā lasīta grāmatiņa un skatīta filmiņa, kā arī ar pirmsskolas vecuma bērniem pārrunāta tēma “Profesijas”.

Notikusi projekta “Nāc un būsim kopā” aktivitāte “Beātas radošā darbnīca”, kurā pagatavotas pirkstiņlellītes.

Skolēnu brīvlaikā bērni aktīvi spēlēja galda spēles.

Sadarbībā ar SK “Pūre” organizētas novusa sacensības zēniem  (15.martā) un pieaugušajiem (26.martā).

Sagatavota informācija un materiāli par Lamiņu baznīcu Latvijas Radio žurnālistei un LTV Panorāmas producentei Dacei Stirānei.

 

Ziņu sagatavoja:

Valda Dzelzkalēja