2016.gada nogalē patīkama vēsts visiem Pūres pagasta bibliotēkas INIC draugiem.

13.decembrī celtnieki no firmas "Telms" pabeidza remontdarbus un nodeva izremontētās bibliotēkas atslēgas vadītājai Valdai Dzelzkalējai. Jau 14.decembrī notika mēbeļu pārvešana uz Pūre-18, bet 15.decembrī, lai palīdzētu grāmatām nokļūt jaunajās mājās, tika aicināti bibliotēkas draugi piedalīties GRĀMATU ĶĒDĒ.

Klāt bija arī laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" fotogrāfs Agris Jansons, kurš šo mirkli iemūžināja un jau nākošajā dienā laikraksta pirmajā lapā varējā lasīt:

"Vakar, 15.decembrī, Pūres bibliotēka savu pārvākšanos uz jaunajām telpām noslēdza ar Grāmatu ķēdi. Līdzīgi, kā pirms diviem gadiem Rīgā, kad Nacionālā bibliotēka pārcēlās uz Gaismas pili. Īsi pirms noteiktā laika uz Pūres bibliotēku plūda ļaudis, lai piedalītos šajā akcijā. Pūres skola - pilnā sastāvā - klāt bija visi: gan pirmklasnieki, gan devītie. Grāmatu ķēdi uzsāka bērnudārznieki no "Zemenīte" , kas rūpīgi iesaiņotās grāmatas padeva tālāk pirmklasniekiem. Pirmie uz jaunajām mājām svinīgi tika nodoti latviešu tautasdziesmu sējumi un tad arī pārējās - ap tūkstoš grāmatu. ķēdes  pēdējo posmu - jau pie bibliotēkas jaunajām mājām - veidoja cienījama gadagājuma pūrenieki, kas arī pastāvīgie apmeklētāji, bet pašu pēdējo grāmatu "Viena diena Latvijā", kas ir Pūres bibliotēkas krājuma apjomīgākais izdevums, telpā ienesa Zenta un Arnols Poļi." 29 foto skatīt  ntz.lv

Ziņu sagatavoja:

vadītāja Valda Dzelzkalēja