Notikumiem bagāta bija 2o16.gada nogale. Galvenais - izieta atkārtota bibliotēkas akreditācija, izdots šī gada pēdējais informatīvais izdevums "Pūres un Jaunsātu pagastu Ziņas" un veikti darbi, lai bibliotēka pārceltos uz jaunām telpām.

Oktobrī notikusi bibliotēkas atkārtota akreditācija.

Pasākumā “Rudens un dzeja”  savas grāmatas atvēra un dzejoļus lasīja autori Nauris Gekišs un Alma Zusāne, kā arī ar saviem darbiem klausītājus iepazīstināja Pūres pamatskolas skolēni.

Jauno grāmatu dienā apmeklētājiem tika piedāvātas 40 jauni romāni, stāstu krājumi un apraksti par ceļojumiem, notika pierakstīšanās uz vēlamajiem daiļdarbiem, bet rakstnieces jubilejai veltītā literatūras izstāde “Māra Svīre par pamatvērtībām” aicināja lasīt viņas darbus.

Oktobrī bibliotēkā skatāma PII”Zemenīte” bērnu un viņu vecāku radošo darbu izstāde “Mans mīļdzīvnieks” un notika lasīšanas veicināšanas aktivitāte pirmskolas vecuma bērniem “Lasām grāmatiņu, skatāmies filmiņu”. 7.oktobrī bibliotēkā viesojās Dundagas novada pirmskolas iestāžu darbinieki, lai iepazītos un dalītos pieredzē par bibliotēkas sadarbību ar bērnudārzu.

Par iespējām, ko piedāvā bibliotēka, uzzināja Pūres pamatskolas 1.,2.,3.,8. un 9.klases 62 skolēni.

 Ābolu izstādē bibliotēkas apmeklētāji varēja apskatīt Pūres DIS audzētas un noliktavā nopērkamas 13 ābolu šķirnes.

20.oktobrī nodibinājumam “CEMEX Iespēju fonds” iesniegts projekts “Nāc un būsim kopā”.

Novembrī bibliotēkā apskatāmas literatūras izstādes, kas veltītas rakstnieku D.Avotiņas, Ē.Kūļa un A.Auziņa jubilejai, bet Latvijas proklamēšanas 98.gadadienai - "Ziedi, Latvija, sarkanbaltsarkanās krāsās." Lasīšanas veicināšanas programmā "Grāmatu starts" pirmsskolas vecuma bērniem notiek aktivitāte "Lasām grāmatiņu, skatāmies filmiņu".

No Mārtiņdienas bibliotēkas apmeklētāji priecājas par dažāda veida gaiļiem, kurus veidojuši PII"Zemenīte" bērni kopā ar vecākiem. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā 12 valstīs Rīta un Krēslas stundās bibliotēkās un skolās dažādās valodās tiek lasīti viena rakstnieka darba fragmenti, arī Pūres pagasta bibliotēkai, sadarbojoties ar izglītības iestādēm, notikušas gan grāmatu priekšā lasīšanas, gan tapuši skolēnu zīmējumi. Apmeklējot 2 novadniekus, iegūtas fotogrāfijas un informācija par Lamiņu zudušajām mājvietām.

 1.decembrī bibliotēkā Jauno grāmatu dienā pulcējās aktīvākie lasītāji, lai iepazītos ar jaunajām grāmatām, lasītākajām grāmatām Latvijā (‘Lielā lasītāju balva’) un Pūrē (TOP 30).

9.decembrī iedzīvotāji saņēma šī gada pēdējo informatīvo izdevumu „Pūres un Jaunsātu pagastu Ziņas”, kas veidots sadarbībā ar iestāžu vadītājiem un uzņēmējiem.

12.decembrī lasīšanas veicināšanas programmā „Grāmatu starts”notika ikmēneša pasākums „Lasām grāmatu, skatāmies filmiņu” pirmskolas vecuma bērniem.

Decembrī tika uzsākts realizēt rojektu “Nāc un būsim kopā”, kas tika iesniegts nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” konkursam. Ideja par bērnu un jauniešu zinātkāres veicināšanas stūrīša “Ābolītis” izveidi ir atbalstīta un piešķirtais finansējums nodrošinās aktivitātes brīvā laika pavadīšanas iespējām skolas vecuma bērniem, veicinot viņu kopā būšanas prieku, domāšanu un interešu izglītību.

Gada nogalē bibliotēkas darbinieki galvenokārt domā par pārcelšanos uz jaunajām telpām. 14.decembrī tiek pārvietotas mēbeles, bet 15.decembrī, palīdzot grāmatām nokļūt jaunajās mājās, tika veidota Grāmatu ķēde (29 foto www.nt.lv), kurā piedalījās Pūres pamatskolas skolēni un skolotāji, PII”Zemenīte” bērni un darbinieki, kā arī bibliotēkas lietotāji.

Ziņu sagatavoja:

vadītāja Valda Dzelzkalēja