Pūres pagasta bibliotēkā INIC notiek vairākas programmas lasīšanas veicināšanai.

Ar ankešu aizpildīšanu noslēgumam tuvojas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 12.decembrī plkst.10.15 pēdējo reizi šogad pulcēsies pirmsskolas vecuma bērni, lai klausītos grāmatiņu un skatītos filmiņu (aktivitāte projektā “Grāmatu starts”). Novembrī jau vairākus gadus  Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā aicinām skolēnus lasīt grāmatu, kuru šajā laikā lasa 12 valstīs: Lat­vi­jā, Lie­tu­vā, Igau­ni­jā, Skandināvijas u.c. valstīs. Un vai šādu -  viena fragmenta kopā lasīšanu dažādās valodās vienlaicīgi vairāk nekā 2000 bibliotēkās nevarētu uzskatīt par neoficiālu pasaules rekordu? Šoreiz norvēģu rakstnieka S. Hola grāmata “Gārmana vasara”, kas izvēlēta kopīgai lasīšanai, nav izdota Latvijā, tomēr, pēc iztulkotā fragmenta, tā priekšā lasīta gan Pūres, gan Dzirciema skolas skolēniem. Šogad interesanti bija veidot ilustrācijas darbam, jo, ja grāmata nav, tad klausītājiem jākļūst par māksliniekiem.  Bibliotēkā apskatāmi Pūres pamatskolas 3., 5.a klašu un Dzirciema internātskolas 3., 7., 8., 9.klašu bērnu zīmējumi. Paldies skolotājām Inesei Vanuškai un Valdai Dreimanei, Mudītei Neimanei, Lidijai Pūliņai.

Šobrīd visas domas mums ir par pārcelšanos uz jaunajām telpām. Mēs - bibliotēkas darbinieki - ļoti ceram, ka nepazaudēsim savus apmeklētājus un arī jaunajās mājās nodrošināsim visus pakalpojumus tāpat kā līdz šim. Bibliotēka darbu nepārtrauks, tāpēc no decembra vidus meklējiet mūs vēl bērnudārzā vai jaunajā vietā  (adrese Pūre-18). Bet, lai grāmatas tiktu pārvietotas, aicinām ceturtdien, 15.decembrī plkst.14.45 pulcēties, lai piedalītos Grāmatu ķēdē no bērnudārza līdz jaunajai bibliotēkai.

Vēlot visiem bibliotēkas draugiem gaismas un prieka mirkļus Ziemassvētkos, laimi, veiksmi un iespējas Jaunajā gadā!

Bibliotēkas INIC darbinieki

Ziņu sagatavoja:

Bibliotēkas INIC vad. Valda Dzelzkalēja