Klāt rudens, bet kādus svarīgākos darbus bibliotēka veica vasaras mēnešos?

6.maijā bibliotēkas organizēti  pūrenieki izmantoja ielūgumu apmeklēt koncertu “Latvija izdzied un izdejo Eiropu”, kas notika Rīgā Kongresa namā. Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” noslēguma pasākums 16.maijā notika kopā ar Džūkstes muzeja pasakām.  Darbu beigusi lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu žūrija 2015”, tāpēc visiem ekspertiem tiek plānota ekskursija uz Talsiem.  30.aprīlī –  “Jautrajā sestdienā” – bērniem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes ar atjautības uzdevumiem. Pēc pasākuma izveidota literatūras izstāde “Jautram prātam” (skaitāmpanti, mīklas, joku stāsti un pasakas, anekdotes). Maijā izvietotas arī citas plauktu izstādes: “Ko sēsim, ko stādīsim”, “Latviešu rakstnieks – savam lasītājam” u.c.  Pārbaudot bibliotēkas krājumu, izņemti lasītāju nolietotie iespieddarbi un veiktas darbības, lai norakstītu grāmatas un preses izdevumus. Notiek bibliotēkas jauno telpu projektēšana, tāpēc bibliotēkas vadītāja piedalās sarunās ar  SIA “DELPRO” speciālistiem.

1.jūnijā lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu žūrija” eksperti devās ikgadējā ekskursijā, šoreiz uz Talsiem, lai iepazītos ar jauno Klaunu muzeju un pa pilsētu dotos ceļojumā  “Ar labu omu un mugursomu”. Nosūtīts pieteikums dalībai 2016.gada projektam un iegādātas jaunās kolekcijas grāmatas.

Lai dažādotu skolēnu brīvā laika izmantošanu, 15.jūnijā bērniem piedāvāts doties pārgājienā uz Daigoni un izpildīt dažādus uzdevumus. Notikušas trīs plauktu tematiskās izstādes -  “Visi gaida Jāņu dienu” un  “Atceroties rakstnieci Dagniju Zigmonti”. Literatūras izstāde “Baigā vasara” (Uz Sibīriju aizvestie. 75 gadadiena) papildināta ar novadpētniecības materiāliem. 1991.gada barikāžu muzejam nosūtīts pieteikums par Pateicības rakstu piešķiršanu pūreniekiem (tiekoties ar katru individuāli, aizpildītas 40 anketas). Sadarbībā ar pagastu iestāžu vadītājiem, sagatavots informatīvā izdevuma “Pūres un Jaunsātu pagastu Ziņas” jūnija numurs

8.jūnijā bibliotekāre Mirdza piedalījās izbraukuma seminārā Jaunpilī, kur iepazinās ar bibliotēkas darba pieredzi.

Salīdzinot ar 2015.gadu, šovasar palielinājies bibliotēkas lietotāju un grāmatu izsniegumu skaits. Aktīvi ir skolas vecuma bērni, jo katram skolēnam ir dots ieteicamais grāmatu saraksts. Jūlijā bibliotēkas krājums papildināts ar 27 jaunām grāmatām par EUR 261. Lai bibliotēkas portālā informācija būtu pieejama arī attālinātiem lietotājiem, bibliotēkas IS ALISE modelī kataloģizācija grāmatām veidoti apraksti un anotācijas, pievienota saite uz elektronisko katalogu. Darbu uzsākusi lasīšanas veicināšanas programma  “Bērnu žūrija 2016”: iegādāta grāmatu kolekcija, notikusi tikšanās ar jaunajiem ekspertiem un izveidota literatūras izstāde. Pieaugušiem lasītājiem izstādē “Rakstniecei Monikai Zīlei -75” parādīti bibliotēkā esošie darbi, bet sakarā ar svētkiem “Dziesmai un dejai Pūrē - 75” – apskatāmi novadpētniecības materiāli, kas saistīti ar Pūres kori.Jūlija pēdējā nedēļā pasākumam „Daigonei -505” sagatavotas fotogrāfijas un informācija par Pārabavu. 

Augustā vidēji dienā 60 apmeklētāji (t.sk. puse - skolēni) izmanto bibliotēkas pakalpojumus. Apzvanot un veicot sarunas ar iedzīvotājiem, kā arī sadarbojoties ar kultūras nama un Dzirciema skolas darbiniekiem, noorganizēts pasākums „Lamiņu skolai - 95”. 50 ceļotāji 20.- 21.augustā dodas ekskursijā uz Helsinkiem. Lai dažādotu bērnu brīvā laika iespējas vasarā, 24.augustā tiek organizēts pārgājiens uz Dzintaru, pa ceļam apskatot saimniecību „Liepiņas”. Bibliotēkas portālā sadaļā Foto galerija ievietota informācija par vasaras pasākumiem Pūres pagastā.

9.septembrī bibliotēkas aktīvie lietotāji Jaunpilī apmeklē Grāmatu svētkus. Turpinās darbs lasīšanas veicināšanas programmās: "Grāmatu starts" lasīta grāmata un skatīta filmiņa, bet "Bērnu un jauniešu žūrijā" no Latvijas Nacionālās bibliotēkas saņemtas 11 jaunas grāmatas un rosināti eksperti piedalīties šajā projektā. Izveidotas divas grāmatu izstādes : "Septembris - Dzejas mēnesis" un "Meklē un atbildi", kā arī bērnu zīmējumu izstāde "Krāsainā skola". Novadpētniecības krājums papildināts ar jauniem materiāliem: no Ausmas Rugājas saņemtas fotogrāfijas par Lamiņu skolu, tiekoties ar novadnieci Zigrīdu Mincāni, iegūti materiāli par 1950-tajiem gadiem. Tiek sagatavots informatīvais izdevums "Pūres un Jaunsātu pagastu Ziņas"

 

 

 

 

Ziņu sagatavoja:

vadītāja Valda Dzelzkalēja