Arī šogad Pūres pagasta bibliotēka INIC piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, kurā notiek viena darba lasīšana vienlaicīgi 12 valstīs. Gan Dzirciema, gan Pūres skolēni pēc izlasītā fragmenta, veido apsveikumus un zīmējumus grāmatu varoņiem (darbi apskatāmi bibliotēkā).

Novembrī, sadarbībā ar pagasta iestāžu, biedrību un uzņēmumu vadītājiem izdots izformatīvais izdevums „Pūres un Jaunsātu pagastu Ziņas” Nr.180 un sagatavota 72 foto izstāde uz baneriem par šī gada notikumiem, kas apskatāma koncerta „Mana Latvija” laikā Pūres pamatskolā. Patriotu nedēļā bibliotēkā izveidota literatūras izstāde, kas papildināta ar novadpētniecības materiāliem par Daigones pulkvežiem.

LLU LIF AAP 5.kursa studentei sagatavoti materiāli par Pūres kultūrvēsturisko mantojumu un pilsētbūvniecības vēsturi, bet Pūres Dārzkopības pētījumu centra darbiniekiem sastādīts bibliogrāfisks saraksts par publikācijām preses izdevumos 2015.gadā.

Šobrīd lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu žūrija” eksperti elektroniski sniedz atbildes par izlasītajām grāmatām, lai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs varētu tās apkopot un izveidot lasītāko grāmatu TOP.

Mēneša sākumā bibliotēkas darbinieki piedalās  seminārā Tukuma bibliotēkā, bet mēneša beigās – kultūras darbinieku dienā Slampē, kā arī dodas apsveikt Jaunpils bibliotēku 125.gadu jubilejā.

 

Decembrī papildināts bibliotēkas iespieddarbu krājums: iegādātas izdevniecību “Zvaigzne ABC” un “Kontinents” 22 grāmatas, par dāvanu kartēm saņemtas apgādu “Jumava” un “Lauku Avīze” 9 grāmatas, kā arī no Nacionālā kino centra - dāvinājums 70 filmu kolekcija “Latvijas filmu izlase”. Literatūra apstrādāta, veikti ieraksti BIS Alise un datubāzē, iespieddarbi nodoti bibliotēkas lietotājiem. Decembrī apmeklētāju uzmanībai novietota literatūras izstāde “Svētkus gaidot”, bet bibliotēkas veidotā foto izstāde “Ļaudis, tradīcijas un godi Pūres pagastā” apskatāma kultūras namā. Sestdienās un skolēnu brīvlaikā notiek radošās darbnīcas.

Līdz 30.decembrim turpinās lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu žūrija” ekspertu elektroniskās anketas aizpildīšana. No Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības par lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” īstenošanu saņemti Pūčulēnu komplekti. Šajā programā notikusi grāmatu lasīšana un filmiņu skatīšanās pirmskolas vecuma bērniem par tēmu – mājdzīvnieki. Par stāstīšanas tradīciju veicināšanas aktivitātēm UNESCO LNk projektam “Stāstu bibliotēkas” sagatavota atskaite.

 Decembrī, sadarbībā ar pagastu iestādēm, izdots informatīvais izdevums “Pūres un Jaunsātu pagastu Ziņas”. 30.decembrī sadarbībā ar kultūras namu Lamiņu iedzīvotājiem tiek organizēts koncerts “Svētki Lamiņu pilī”.