Aktīvi strādāts septembrī un oktobrī. Bibliotēkā notikušas vairākas bērnu radošo darbu izstādes. Kā UNESCO LNk tīkla "Stāstu bibliotēkas" dalībniece, Pūres bibliotēka organizējusi aktivitātes kultūras mantojuma izzināšanā. Papildināts bibliotēkas literatūras krājums ar 61 jaunu grāmatu un norakstīti lasītāju nolietoti 400 iespieddarbi

Augusta beigās un septembrī bibliotēkā bērni zīmē savu sapņu skolu un satiekas pasākumā “Vasariņa projām steidzas…”. 4.septembrī bibliotēkas aktīvie apmeklētāji piedalās Grāmatu svētkos Milzkalnē, kur iegādājas 23 grāmatas par 187 eiro. Tās apstrādātas un nodotas lasītājiem 8.septembrī – Starptautiskā lasītprasmes un rakstītprasmes dienā. Šajā dienā PII”Zemenīte” rīko aktivitāti, kurā piedalās arī lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” logo Pūčulēns (lielā maska). Bērni, nākot uz pasākumu, līdzi ņēmuši “ābecītes”. Tās aplūkojamas grāmatu izstādē bibliotēkā.

18.septembrī pūrenieki apmeklē Dzejas sintēzi un Tukuma literātu muzikālo kompozīciju Jaunsātos.                   

Mēneša otrajā nedēļā bibliotēkas vadītāja, sadarbībā ar abu pagastu iestāžu un biedrību vadītājiem, sagatavo informatīvo izdevumu “Pūres un Jaunsātu pagastu Ziņas”.                           

Lai izceltu un plašākai sabiedrībai darītu zināmu skolu, muzeju, bibliotēku un citu institūciju ieguldījumu UNESCO ideju un programmu īstenošanā Latvijā, UNESCO LNK plāno izdot publikāciju „Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā". Šim krājumam Pūres bibliotēka sagatavojusi rakstu “Iemūžini Pūres pagasta mājvietas”, kas parāda bibliotēkas pieredzi darbā ar iedzīvotājiem, apzinot vietējo mantojumu caur stāstiem.Grāmatas elektroniskā versija šeit

 

 

Oktobrī papildināts bibliotēkas literatūras krājums par 48 grāmatām. Tās iegādātas apgāda “Zvaigzne ABC” grāmatnīcā. Izmantojot “laimīgās nedēļas” piedāvājumu, kad vairāki preses izdevumi tiek abonēti ar atlaidi, 2016.gadam pasūtīti 30 nosaukuma žurnāli un laikraksti. Bibliotēkā apskatāma skolēnu zīmējumu izstāde “Lietus krīt un krīt…”, PII ”Zemenīte” bērnu un vecāku radošo darbiņu izstāde “Ābols”, kā arī Putras nedēļai veltītā izstāde “Karote”. Oktobrī pabeigta bibliotēkas krājuma inventarizācija un izņemtas lasītāju nolietotas grāmatas, kas, sastādot aktu, norakstītas un nodotas otrreizējai pārstrādei.

21.oktobrī bibliotēkā viesojās Engures pagasta pārvaldes darbinieki, kuri interesējās par bibliotēkas darbu. Vadītāja V.Dzelzkalēja dalījās pieredzē un sniedza konsultācijas, kā iekārtot jauno Engures bibliotēku.

Ar dokumentiem papildināta informācija par Pūres pagasta mājvietām “Krimpas” un “Kliblapsas” 18. un 19.gadsimtā. UNESCO nedēļai veltītajā pasākumā 16.oktobrī kopā ar Pūres pamatskolas skolēniem runāts  par pasaules, nacionālo un lokālo mantojumu. Prezentācija šeit Organizēta ekskursija Anīkšču rajonā, kur pūrenieki apskatīja Lietuvas nacionālo mantojumu (Zirgu muzejs, Vīna darītava, Dabas takas, šaursliežu vilciens u.c.)

26.oktobrī projekta "Grāmatu starts" ciklā "Lasīsim grāmatiņu, skatīsimies filmiņu" - tēma "Māja".

Skolotāja Sandra pirmskolas vecuma bērniem priekšā lasa V.Sutejeva pasaku "Untumainais kaķis" un mazie apmeklētāji skatās filmiņu "Trīs siventiņi".

Ziņu sagatavoja:

Valda Dzelzkalēja