Projekta ideja. Pūres pagastā vasaras mēnešos bērniem netiek organizēti kultūras pasākumi. Šajā periodā Pūres pagasta bibliotēku – informācijas un novada izpētes centru (turpmāk bibliotēka) dienā apmeklē vismaz trīsdesmit bērni, tāpēc, sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestādi “Zemenīte” (turpmāk bērnudārzs) jau otro reizi tiek rīkoti svētki,

lai vismaz dažas dienas bērniem un viņu ģimenēm būtu iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Bērnudārzs un bibliotēka atrodas vienā ēkā, abām iestādēm ir pieredze projektu realizēšanā, tāpēc daudzas aktivitātes tās spēj organizēt kopā.

Pūre pazīstama kā dārzkopības ciemats, arī ielas ir skanīgas: Abavas, Kastaņu, Avota, Zemeņu, Ķiršu u.c. Bibliotēka un bērnudārzs  atrodas Zemeņu ielā-7. No centra krustojuma, personīgajām garažiņām līdz Pūres DIS noliktavai – tāds ir ielas garums, kur atrodas gan privātmājas un daudzdzīvokļu ēka, gan sporta laukums, gan bērnudārzs, bibliotēka un ambulance, gan Pūres DIS zemes un Pūres Dārzkopības pētījuma centra izmēģinājumu lauki. Bibliotēka kopā ar citām iestādēm un Zemeņu ielas iedzīvotājiem 2015.gadā otro reizi saldo ogu laikā no 25.jūnija līdz 27.jūnijam rīko svētkus. Katru dienu tiek piedāvāti dažādi pasākumi, radošās  darbnīcas un sportiskas aktivitātes, tā nodrošinot iespēju šajās dienās pulcēties laikā, kad vecāki atrodas darbā un bērni nav nodarbināti citur. 

Projekta mērķis – uzlabot un dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem Pūres pagastā

 Projekta uzdevumi –

  • no 25. līdz 27.jūlijam organizēt dažādas aktivitātes bērniem vecumā līdz 13 gadiem
  • veicināt bibliotēkas sadarbību ar citām iestādēm (bērnudārzu, kultūras namu, sporta klubu, uzņēmumiem) un iedzīvotājiem
  • balstoties uz bērnu vajadzībām, sekmēt viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju ar aktīvu līdzdalību sava brīvā laika pavadīšanā (drošā, veselīgā un radošā vidē)

 Plānotā mērķauditorija –

Pūres pagasta iedzīvotāji, bērni vecumā līdz 13 gadiem

 Realizācijas gaita –

  • trīs dienas tiek organizētas dažādas tematiskās aktivitātes ar pievienoto vērtību katrā no tām
  • bērnu iesaistīšana un dalība bibliotēkas un bērnudārza darbinieku, sporta kluba vadības un Zemeņu ielas iedzīvotāju  piedāvātajos pasākumos 


  • Aktivitāšu programmu skatīt Galerijā

Ziņu sagatavoja:

Valda Dzelzkalēja