Aprīlī bibliotēka iegādājusies 27 jaunas grāmatas, kas aprakstītas, ievadītas BIS ALISE un novietotas Jaunumu izstādē. Bibliotēku nedēļā, kas šogad norisinājās no 20. Līdz 25.aprīlim, apmeklētājiem piedāvāja dažādas aktivitātes. Pieaugušie varēja iepazīties ar jaunākajām grāmatām, bet bērniem tika organizēts konkurss par bibliotēku.

Aprīlī bibliotekāres piedalījās semināros Tukuma bibliotēkā un pieredzes braucienā uz Irlavas, Jaunpils un Viesatas bibliotēkām, bet apmeklētājiem Lieldienu brīvdienās noorganizēts divu dienu brauciens uz Igauniju - Tartu AHHA centru, Munameģi, Otepi, mežabrāļa Meļa saimniecību.

 

Maijs

Mēneša sākumā sagatavots informatīvais izdevums “Pūres un Jaunsātu pagastu Ziņas” 177. numurs, kas informē par aktuālākiem notikumiem Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldē. Uzsākts darbs pie vietvārdu datu bāzes veidošanas. Ciklā “Sarunas ar novadniekiem” notikušas tikšanās ar Birkenšteinu, Eimaņu (no “Kažociņu” un “Kreģu” mājām) un Lasmaņu mazbērniem (“Pēšas”).

Bibliotekāre Mirdza 13.maijā piedalījās Tukuma reģiona bibliotekāru seminarā Jaunsātos, bet bibliotekāre Zinta, sadarbībā ar Invalīdu biedrību, sniedza pakalpojumus Lamiņu puses ļaudīm.

16.maijā pasākuma “Muzeju nakts” laikā notiek Bibliotēkas atvērto durvju dienai veltītas aktivitātes, kad ar bērniem spēlētas spēles “Pūres brīnumu rats”, “Zini vai mini”, veidoti dzimtas koki, bet pieaugušiem notikusi vēsturnieka A.Dzeņa lekcija par ģeneoloģiju. Sadarbībā ar biedrībām “Sporta klubs Pūre” un Pūres Dzirnas”, kā arī DUS “Virši-A” organizētas 3.Auto orientēšanās sacensības, kurās piedalījās 16 komandas.

Nosūtīts pieteikums dalībai lasīšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015”, bet iepriekšējā gada ekskpertiem organizēta ekskursija uz Tērveti.

Par aktivitātēm bibliotēkā un Pūres pagastā sagatavota informācija ievietošanai mājaslapās www.pure.lv, www.biblioteka.lv, www.news.lv, kā arī publikācijām laikrakstā “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, “Tukuma Ziņotājs’, “Tukuma Laiks”