Noslēgusies lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2014”, tāpēc tiek pasniegtas balviņas un kopā ar bērniem vēlreiz pārrunāts par izlasīto (spēles, uzdevumi, TOP), kā arī plānota kopīga ekskursija maijā

Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” pasākumā “Lasām grāmatiņu, skatāmies filmiņu” pirmsskolas vecuma bērniem priekšā tiek lasīta V.Sutejeva pasaka “Zem sēnītes” un skatīta filmiņa “Skudriņa Tipa”. Skolēnu brīvlaikā bibliotēkā notiek “Pavasara pielabināšana” - mīklas, spēles par pavasari, M.Cielēnas stāsta  “Kur likt sniegu” priekšā lasīšana no grāmatas “Ežuļa peldriņķis ”. Izveidotas literatūras izstādes “Dzejniecei Aspazijai - 150” un “Ko sēsim, ko stādīsim”. Režisore Madara Dišlere interesējas par iespējām Pūrē uzņemt īsfilmu “Dārznieks”. 26.martā ciklā “Pūrei 785” notiek otrais pasākums “Dārzkopju saiets”, kurā uz tikšanos tiek aicināti visi bijušie Pūres DIS siltumnīcu strādnieki un piedalās folkloras kopa “Pūriņš”. Izdota avīzīte “Pūres un Jaunsātu pagastu Ziņas”, kas tiek veidota sadarbībā ar pārvaldē esošām iestādēm un biedrībām.