Februārī veikta inventāra pārbaude un grāmatu fonds bērniem attīrīts no nolietotās literatūras. Iegādātas 40 jaunas izdevniecības “Zvaigzne ABC” grāmatas par kopsummu EUR 300, kas apstrādātas un izvietotas izstādē “Jaunumi”.

Februārī veikta inventāra pārbaude un grāmatu fonds bērniem attīrīts no nolietotās literatūras. Iegādātas 40 jaunas izdevniecības “Zvaigzne ABC” grāmatas par kopsummu EUR 300, kas apstrādātas un izvietotas izstādē “Jaunumi”.  Čaklākie bibliotēkas apmeklētāji piedalījās Dzimtās valodas dienai veltītā pasākumā un cikla “Pūrei 785” pirmajā aktivitātē, kurā vēsturnieks Agris Dzenis izskaidroja 13.gadsimta līgumus, kuros pirmo reizi minēts vārds Pūre, kā arī kopā diskutēja un pētīja kartes – kur atrodas Pūre, Zemgalē vai Kurzemē? Notika grāmatas “Mēs mīlam tevi, lācēn!” priekšā lasīšana un Raiņa dzejoļu “Zelta sietiņš’, “Saule un Mēness” u.c. animāciju filmiņu skatīšanās. Februārī iedzīvotāji saņēma informatīvā laikraksta “Pūres pagasta Ziņas” šī gada pirmo numuru, kas veidots sadarbībā ar pagasta iestāžu un uzņēmumu vadītājiem.