Sācies jauns gads, bet par padarīto 2014.gadā ir jāsagatavo dažādas atskaites un jāaizpilda statistikas veidlapa, kā arī jāpapildina Latvijas digitālā kultūras karte.

Salīdzinot ar 2013.gadu, 2014.gadā palielinājušies skaitliskie rādītāji - vidēji mēnesī bibliotēkas pakalpojumus izmantojuši 1841 iedzīvotāji (dienā - 89). 2014.gadā katrs lietotājs bibliotēku apmeklējis 42 reizes un izlasījis 55 iespieddarbus un elektroniskos dokumentus. Bibliotēkas tīmekļa vietnes apmeklējums 2014.gadā ir 7004, tas nozīmē, ka vidēji dienā informāciju bibliotēkas portālā apskata 20 attālinātie lietotāji.

Kas noticis 2015.gada janvāra mēnesī? Bibliotēkas lietotāji aktīvi apmeklē bibliotēku un izvēlas grāmatas.Tuvojas noslēgumam  lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, tāpēc līdz 31.janvārim savu vērtējumu par grāmatām sniedz 33 eksperti.

14.janvārī bibliotēkā notiek saruna ar Latvijas Radio žurnālisti D.Zālmani, kura intervē 1991.gada Barikāžu aizstāvjus N.Briedi un J.Ivanovu.