Kad tuvojas gada beigas, tad ir prieks atskatīties uz paveikto. Decembris ir mēnesis , kad tiek nosūtītass atskaites par dalību dažādos projektos.

Tiek aktīvi aizpildītas anketas un dots vērtējums grāmatām lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" mājaslapā.

Sagatavota atskaite par aktivitātēm lasīšanas veicināšanas programmā "Grāmatu starts" un 10.decembrī bibliotēkas vadītāja piedalījās seminārā, kuru organizēja  LNB Atbalsta biedrības un LNB Bērnu literatūras centrs.

Lasīt šeit

Par noritējušajiem stāstīšanas pasākumiem 2014.gadā sagatavots kopējs pārskats UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas Latvijas bibliotēku tīklam „Stāstu bibliotēkas”. Lasīt šeit 

Decembrī bibliotēkas literatūras krājums papildināts ar 12 jaunām izdevniecības „Zvaigzne ABC” grāmatām par EUR 125. Pēc lasīšanas aktivitātēm Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā, visu mēnesi Pūres bibliotēkā apskatāmi 103 Pūres un Dzirciema skolēnu zīmējumi grāmatām „Briesmonīšu tracis”, „Muminu ielejas rallijs” un „Tētis un jūra”.  No uzņēmuma SIA "Pure Chocolate" saņemta dāvana "Lielā pasaku grāmata". 13.decembrī bibliotēkā var iepazīties ar šo unikālo darbu un izlasīt kādu no pasakām vai teikām, kas publicētas grāmatā, kā arī saņemt uzņēmumā ražotu saldumu. Tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri notiek 16.decembrī, kas tiek organizēta Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "PROFESIONĀLĀS MĀKSLAS PIEEJAMĪBA LATVIJAS REĢIONOS" Latvijas Nacionālās bibliotēkas realizētā projekta "Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās" ietvaros. 30 decembrī Dzirciemas skolas zālītē Pūres pagasta bibliotēka aicina būt kopā koncertā „Ceļā uz gaismu”, kurā pazīstamas melodijas dzied un atmiņās par komponistu dalās grāmatas „Jasmīn’ baltais, mana mūža…” autore Indra Lintiņa-Lučka. Visu mēnesi apmeklētājiem iespējams izvēlēties literatūru no izstādes „Ziemassvētku laikā!” (dzejoļi, padomi, ieteikumi u.c.)

Iedzīvotāji saņem šī gada pēdējo informatīvo izdevumu „Pūres pagasta Ziņas”, kas tiek sagatavots sadarbībā ar iestāžu vadītājiem un uzņēmumiem.