1.novembrī, sadarbībā ar Pūres kultūras namu, notiek bijušā kolhoza “Dzintars” darbinieku tikšanās, kur parādīta filmiņa, kas izveidota no 117 fotogrāfijām, kā arī citi dokumenti no bibliotēkas novadpētniecības krājuma. Foto skatīt šeit

4.novembrī iegādātas 15 jaunas izdevniecības “Kontinents” grāmatas.

Bibliotēkā apskatāma Latvijai nozīmīgām novembra svētku dienām veltīta literatūras izstāde “Ziedi, Latvija, sarkanbaltsarkanās krāsās”.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa šogad noris no 10. līdz 14.novembrim un tās tēma ir “Troļļi ziemeļos”. Pūres bibliotēka iesaistījusies kopīgai lasīšanai Rita stundās, aicinot piedalīties arī pagastā esošās izglītības iestādes. Par godu rakstnieces T.Jansones 100 gadu jubilejai gan Pūres, gan Dzirciema skolas skolēniem, gan PII “Zemenīte” audzēkņiem priekšā tiek lasītas grāmatas par somu trollīšiem muminiem.

Pēc pasākuma bērni zīmē ilustrācijas, viņu zīmējumu izstāde apskatāma bibliotēkā.

21.novembrī uz bibliotēku kopā ar vecākiem tiek aicināti Pūres pagastā dzīvojošie 3 un 4 gadus vecie bērni, lai projekta “Grāmatu starts” ietvaros saņemtu dāvaniņas – somiņu, mīksto rotaļlietiņu, grāmatiņu u.c. Foto skatīt šeit

Kopā ar sociālo darbinieku, arī bibliotekāres sveic dižjubilārus – ilggadējus bibliotēkas apmeklētājus.

Ziņu sagatavoja:
Valda Dzelzkalēja