25.augustā bibliotēkā viesojas konkursa "Eiropas Gada pašvaldība 2014" viena no komisijām, kas strādā, lai kādai no 14 pašvaldībām piešķirtu nomināciju

 „Pašvaldība izglītotam, radošam un aktīvam iedzīvotājam”.

2014.gadā arī Tukuma novada pašvaldība pieteicās šim konkursam. Pirmā vērtēšana jau notika jūnijā un Tukums tika izvirzīts uz otrās kārtas vērtēšanu. 

Komisijas apmeklē Tukuma slimnīcu, kopienas centru „Rīti" un Pūres Kopienu centru, Pūres pagasta bibliotēku, Pastariņa muzeju, Dzirciema internātpamatskolu, Tukuma sporta un atpūtas kompleksu, Jaunatnes iniciatīvu centru, Tukuma Raiņa ģimnāzijas dienesta viesnīcu. Vizīte noslēgsies Tukuma Mākslas muzejā.

 

Pūres pag.bibliotēkas INIC vad. Valdas Dzelzkalējas stāsts:

Pūres pagasta bibliotēka INIC – UNESCO Stāstu bibliotēka, kas veicina stāstīšanas tradīciju kā nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīgas daļas pārmantošanu vietējā kopienā.

1)      Kolhoznieku stāsti - Pūres pagasta tagadējā teritorijā 1949.gadā izveidoti 8 lauksaimniecības arteļi. Tiekoties ar iedzīvotājiem – bijušajiem kolhozniekiem, ierakstītas viņu atmiņas (video) un iegūtas vairāk kā 100 fotogrāfijas

2)      Zudušo māju stāsti - apmeklētas 44 bijušās mājvietas, sarunājoties ar māju bijušajiem iemītniekiem, izveidota kolekcija. Video stāsti pieejami arī attālināti

3)       Dzimtās valodas diena - sarakste ar pūreniekiem, kuri dzīvo ārzemēs. Vēstulēs tautieši atbild uz jautājumiem: kādā valstī atrodas, kādā valodā sarunājas, vai tiek izmantota latviešu valoda, kā saglabā, uztur latvisko identitāti?

4)      Satiec savu meistaru - sarunas ar vietējo tradīciju zinātājiem un praktizētājiem

5)      Novadnieku stāsti - pūrenieku atmiņas, dzimtaskoki, fotostāsti, dokumenti, faktu precizēšana, stāstu pēcpusdienas (piem., Barikāžu stāsti, Latvijas Tautas frontei - 25), tikšanās ar bijušajiem pūreniekiem. Izveidotas foto kolekcijas „Toreiz un tagad” (Pūre pirms 50 un vairāk gadiem un tagad), „Ļaudis, sadzīves tradīcijas un godi Lamiņu sētās pirms 50 un vairāk gadiem”

6)      Starppaaudžu dialogs - folkloras kopu „Pūriņš” un „Pūrlāde” dalībnieku nemateriālā kultūras mantojuma mutvārdu tradīcijas  (pasaku, teiku, personīgās pieredzes stāstu u.c. stāstīšana)

7)      Iemūžini mājvietu - tiek papildināts bibliotēkas novadpētniecības krājums ar informāciju par mājvietām Pūres pagastā (arī zudušo māju) – stāsti, foto, atmiņas, vietvārdi, atmiņas, dokumenti

Lasīšanas veicināšana

1)      „ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” - lasīšanas veicināšanas programma, kurā darbojas jau 12 gadus. Notiek grāmatu kolekcijas lasīšana un vērtēšana un dažādu aktivitāšu organizēšana

2)      „Pirmā tikšanās ar bibliotēku” un „Grāmatu starts” - lasīšanas veicināšanas programma pirmsskolas vecuma bērniem. Bibliotēkā tiek iekārtota zona mazajiem apmeklētājiem, notiek grāmatu priekšā lasīšana.

Mūžizglītība

1)      E-prasmju nedēļā galvenās tēmas ir e-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai. 2014.gada pavasarī - Lauksaimniecības datu centra speciāliste lopkopībā nodarbinātos iepazīstina ar elektroniskās datu ievades priekšrocībām 

2)      E-prasmes ikvienam iedzīvotājam – individuālas konsultācijas darbā ar internetbanku, dokumentu skenēšana, noformēšana, e-veidalapu aizpildīšana un nosūtīšana, piem., Latvenergo, Lattelecom 

3)      “Pieslēdzies, Latvija!” – notiek senioru pieteikšanās "Lattelecom" sociālās atbildības iniciatīvas bezmaksas datorkursiem 

4)      Radošās darbnīcas - darbu izstādes bibliotēkā. Spēles – lielformāta, galda, āra, pašiem sava spēle par Pūri 

Izklaide

1)      Tikšanās ar grāmatu autoriem, mūziķu koncerti, aktieriem, notiek viena aktiera izrādes (piedalās starptautisko monoizrāžu festivāla „Zvaigzne” dalībnieki no Izraēlas) 

2)      Jūnija pēdējā nedēļa - Zemeņu ielas svētki (Svētku atklāšana, Bibliotēkas diena, Bērnudārza diena, Uzņēmēju diena, Iedzīvotāju diena) 

3)      Jau ceturto gadu jūlija pēdējā sestdienā – lamiņnieku saiets  

4)      Tiek rīkotas ekskursijas gan tūristiem, kuri iebrauc Pūrē, gan pūreniekiem. Šogad jau 32 reizi pūrenieki dodas ceļojumā pa Baltijas valstīm 

Sadarbība ar interešu grupām

1)      Nevalstiskās organizācijas: Invalīdu biedrība (sastādīti ekskursiju maršruti, organizēta palīdzība pārtikas un apģērba piegādei iedzīvotājiem), Sporta klubs (tiek organizēta fotoorientēšanās „Ak, sievietes, sievietes”, „Pa lieldienu zaķa pēdām" u.c.), Biedrībai „Dzirnas" izveidoti apraksti informatīvajām plāksnēm, kas tiek izvietotas aktīvā sporta takā.

2)      Muzeji: Šokolādes muzejā izveidota ekspozīcija par Pūres pagasta vēsturi, sadarbība ar Tukuma muzeju 

Informācija attālinātiem lietotājiem

1)      Sadarbībā ar pagasta iestādēm un uzņēmumiem reizi mēnesī tiek izdots izdevums „Pūres pagasta Ziņas”

2)      Informācijas ievietošana bibliotēkas portālā. Vidēji dienā portālu apmeklē 25 cilvēki

3)      Aktuālākā informācija tiek ievietota Tukuma Domes mājalapā – www.tukums.lv (www.tukums.lv/pagasti/pure) un informatīvajā izdevumā "Tukuma Laiks"