Realizēta lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2013”, kurā piedalījās 24 bērni un 5 pieaugušie. Lielajos lasīšanas svētkos Rīgā 1.martā piedalījās Pūres bibliotēkas 6 eksperti.

 12.martā Pūres pamatskolā "Bērnu un jauniešu žūrija'2013" noslēguma pasākumā vēlreiz ar  dalībniekiem tika runāts par lasītajām grāmatām, salīdzināts populārāko grāmatu TOP valstī un mūsu bibliotēkā, notika konkurss, kura laikā katrs saņēma balviņas, pildspalvas un grāmatzīmītes.

Skolēnu brīvlaikā bibliotēkā notika dažādas aktivitātes: sarunas par putniem, kukaiņiem, mīklu minēšana, zīmējumu krāsošana, spēļu spēlēšana, dažādu uzdevumu pildīšana, kā arī darbošanās radošajās darbnīcās.

5.martā bibliotēkā viesojās ciemiņi no Ventspils novada Popes pagasta bibliotēkas grāmatu draugi.

Martā veikts darbs ar novadpētniecības materiāliem. Lai sāktu darbu pie mājvietu un vietvārdu datubāzes, atlasītas fotogrāfijas, notikušas  sarunas ar 2 māju īpašniekiem, saņemtas konsultācijas no Latvijas universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves un Latviešu valodas institūta Onomastikas nodaļas speciālistiem.

Jau piekto gadu marta beigās Latvijā tiek rīkota E-prasmju nedēļa. Tās laikā arī bibliotēkās notiek dažādas aktivitātes. Šī gada 28.martā Pūres pagasta bibliotēkā INIC Lauksaimniecības datu centrs lopkopībā nodarbinātos aicināja iepazīties ar elektroniskās datu ievades priekšrocībām un saņemt atbildes uz nekaidrajiem jautājumiem. Šajā nedēļā tika uzsākta interesentu pieteikšanās Lattelecom piedāvātajam senioru bezmaksas datorapmācību projektam „Pieslēdzies Latvija!”.

11.aprīlī iedzīvotāji saņēma šī gada otro informatīvo izdevumu „Pūres pagasta Ziņas”.

Par 303 eiro papildināts bibliotēkas grāmatu krājums, tāpēc 14.aprīlī – Jauno grāmatu dienā aicinājām bibliotēkas lietotājus iepazīties ar apgāda „Zvaigzne ABC” literatūru.

Ciklā “Lasīsim grāmatiņu, skatīsimies filmiņu” 16.aprīlī pirmsskolas vecuma bērniem L.Strautas grāmatu „Ola, kura negribēja krāsoties” priekšā lasīja skolotāja Sandra Gumska.

Sadarbībā ar SK „Pūre” 19.aprīlī tika rīkotas  auto-foto orientēšanās sacensības „Pa Lieldienu zaķa pēdām”. 

Bibliotēku nedēļā 24.aprīlī bibliotekāres dodas pieredzes braucienā uz Ugāles un Strazdes bibliotēkām, bet 25.aprīlī bibliotēkā ciemojas Tukuma novada sākumskolas metodiskā apvienība.

26.aprīlī bibliotekāre Zinta aicina Lamiņu iedzīvotājus aktīvi iesaistīties Lielajā Talkā, lai sakoptu  ēkas, kurā atrodas bibliopunkts, apkārtni.

Ziņu sagatavoja:
Pūres pagasta bibliotēkas INIC vad. Valda Dzelzkalēja