Janvāris ir dažādu projektu, ideju un darba atskaišu mēnesis, tiek aizpildīta statistikas veidlapa un papildināta Latvijas digitālā kultūras karte. Interesanti, ka 2013.gadā vidēji mēnesī bibliotēkas pakalpojumus izmantojuši 1238 iedzīvotāji (vidēji dienā 62).

2013.gadā katrs lietotājs bibliotēku apmeklējis 49 reizes un izlasījis 55 iespieddarbus un elektroniskos dokumentus. Salīdzinot ar 2012. gadu skaitliskie rādītāji ir samazinājušies, jo divus mēnešus, veicot telpās remontdarbus, bija ierobežota apmeklētāju apkalpošana, toties bibliotēkas tīmekļa vietnes apmeklējums 2013.gadā ir palielinājies par 1426, kas nozīmē, ka vidēji dienā informāciju bibliotēkas portālā apskata 25 attālinātie lietotāji.

14.janvārī ciklā „Lasām grāmatiņu, skatāmies filmiņu” pirmskolas vecuma bērniem notika grāmatas „Kā pūcīte Punga iemācījās palīdzēt citiem” priekšlasīšana.

18.janvārī bibliotēkas darbinieku aicināti 40 iedzīvotāji piedalījās Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas pasākumos Rīgā, uz Akmens tilta viņi aktīvi iesaistījās tās dienas galvenajā akcijā „Gaismas ceļš – Grāmatu draugu ķēde”.

20.janvārī Lamiņu bibliopunktā iedzīvotāji tikās ar sociālo darbinieku Ivetu Rupeiku.

Līdz 31.janvārim bibliotēkas anketas pilda lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 30 eksperti.

 

Ziņu sagatavoja:
Bibliotēkas INIC vad. Valda Dzelzkalēja