Visu mēnesi bibliotēkā apskatāmas 5 literatūras izstādes: „Margarita Stāraste zīmē”, „Adīsim fantastiskas zeķes”, „Svētki ābecēm”, „Priede. Starp debesīm un zemi”, „Jaunumi”, kā arī 2 radošo darbu izstādes.

Februārī sagatavots  šī gada  pirmais informatīvais izdevums „Pūres pagasta Ziņas”. Bibliotēkas krājums papildināts ar jaunumiem: 34 grāmatas un 6 spēles EUR 355 vērtībā. Tās apstrādātas un ievadītas elektroniskajā katalogā un BIS ALISE

     Jau 3.gadu bibliotēka atbalsta UNESCO aicinājumu 21.februārī atzīmēt Starptautisko dzimtās valodas dienu.  Šī gada tēma - pētīt un izzināt 1787.gadā izdoto "Bildu ābici", jo 2014.gadā aprit 300 gadi, kopš dzimis pirmās ilustrētās ābeces latviešu valodā izveidotājs G.F.Stenders. Sadarbībā ar citām iestādēm, visas nedēļas laikā notiek dažādas aktivitātes. 17.februārī - "Lasīsim grāmatiņu, skatīsimies filmiņu" aicināti pirmsskolas vecuma bērni. Kopā ar skolotāju Sandru Gumsku tiek lasīta M.Stārastes grāmata "Pasaku ābece", kā arī skatīta filmiņa "Joka pēc alfabēts", par citām rakstnieces un mākslinieces grāmatām kopā ar lācēniem Čipu un Čapu (skolotāja Anita Beķere un skolotājas palīdze Endija Indersone-Pepere)   tiek runāts pasākumā 21.februārī. Tikšanās ar rakstnieci, režisori, latviešu un indiāņu zīmju zinātāju Daci Priedi notiek 20.februārī . PII”Zemenīte” bērnu un viņu vecāku, Pūres pamatskolas 4.klases (skolotāja Inese Vanuška) skolēnu darbiņi apskatāmi izstādē „21.gadsimta ābece”, kur var iegūt idejas kā noformēt savu burtiņu, izlasīt pamācību – divrindi vai pašu sacerētu dzejolīti. Ikviens līdz 4.aprīlim aicināts zīmēt savu ābeci uz virtuālās tāfeles. Bērniem tiek piedāvāts izspēlēt attīstošos loto „Profesiju ābece”, „Dzīvnieku ābece”, „Transporta ābece”, puzli „Joka pēc alfabēts”, spēli „Alfabēta feja” u.c.

 

Ziņu sagatavoja:
bibliotēkas INIC vad. Valda Dzelzkalēja