4.novembrī saņemta patīkama vēsts – arī turpmāk Pūres pagasta bibliotēka INIC darbosies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aktivitātē “Stāstu bibliotēkas”. Tā ir iespēja četrgades periodā aktivizēt stāstniecības tradīcijas un turpināt pilveidot prasmes darbā ar daudzveidīgā mantojuma saglabāšanu.

Oktobra pēdējā nedēļa un novembra pirmās dienas ir skolēnu brīvlaiks, tāpēc bibliotēkā bērnu balsis skan no rīta līdz vakaram. Šoreiz visi aktīvi darbojas, lai sagādātu prieku citiem. Katru dienu viņi kļūst par aktieriem, jo top nelielas izrādītes no dažādām grāmatām. 1.novembrī bērnudārza bērniem parāda pašu sagatavotu leļļu teatrīti “Divi lāči”. Gatavojoties Mārtiņdienai 9.novembrī radošā darbnīcā tiek izkrāsoti gaiļi, minētas mīklas un izstāstīti atgadījumi no pašu pieredzētā.

Novembrī bibliotēkā izvietotas 4 izstādes: “10 novembris – Mārtiņdiena”; “Ojārs Vācietis un viņa atstāstais mantojums” (apmeklētāji iepazīstas ar dzejnieka darbiem un literatūru par viņu); “Ziedi, Latvija, sarkanbaltsarkanās krāsās” (grāmatas par notikumiem Latvijā pirms 95 gadiem); “Mana ģimene” – līdz 19.novembrim apskatāma PII “Zemenīte” bērnu un vecāku zīmējumu un fotogrāfiju izstāde.

Bibliotēkas portālā attālinātiem lietotājiem ir iespēja apskatīt fotogrāfijas no bibliotēkas novadpētniecības krājuma kolekcijas “Toreiz un tagad”. Materiālus no šī krājuma par Pūres muižu izmanto students sava darba veidošanai.

Ziņu sagatavoja:
Valda Dzelzkalēja