Līdz 10.oktobrim bibliotēkas vadītāja sagatavojusi informatīvo izdevumu „Pūres pagasta Ziņas”. 11.oktobrī bibliotēkas darbinieces viesojās Jaunsātu bibliotēkā, kur iepazinās ar pārmaiņām un papildinājumiem, dalījās pieredzē un atlasīja literatūru, kāda nav krājumā Pūrē. 21.oktobrī bibliotēkā „Jauno grāmatu diena” – izstādē apgāda „Zvaigzne ABC” jau

No 14. līdz 18. oktobrim Latvijā jau trešo gadu notiek UNESCO nedēļa,
kurā īpaša uzmanība tiek veltīta lokālā mantojuma un aizvien dzīvo tradīciju
izcelšanai. Aktivitātē „Pastāsti par savu mantojumu” notikuši trīs pasākumi:

1) „Ekskursija pa Pūri” tūristiem no Grobiņas stāstīts par kultūrvidi un uzņēmumiem pagastā; 2) ”Še tev zelta dālderis” izceltas mutvārdu tradīcijas - valoda kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēja. Folkloras kopu „Pūriņš” un „Pūrlāde” dalībnieki izmanto pasakas, teikas, personīgās pieredzes stāstus, anekdotes, mīklas par naudu. Apskatāmi 20.gadsimtā Latvijā lietotie rubuļi un lati, kā arī citu valstu nauda; 3) „Ko mēs darām kopā” – PII ”Zemenīte” bērnu un vecāku foto un zīmējumu izstāde par paražām, rituāliem, svētkiem ģimenēs. Nobeigumā katrs apmeklētājs izveido savas dzimtas koku.

14.oktobrī Tukuma novada Domei nosūtīts pieteikums projekta "Skaista mana tēva sēta" finansējumam 2014.gada jūlijā.

Līdz 30.oktobrim izveidota spēle „Pūres brīnumu rats”.

Sadarbībā ar latviešiem Īrijā top dāvanas pūreniekiem pasākumam „Zem lielās rūķu mices”, kas notiks 27.decembrī Lamiņos.

Ziņu sagatavoja:
Valda Dzelzkalēja