Pūres bibliotēka INIC un tās lietotāji piedalās Grāmatu svētkos Irlavā. Septembris ir Dzejas dienu mēnesis, tāpēc, sadarbībā ar Pūres pamatskolas skolotājām L.Ingevicu un I.Vanušku, bibliotēkā notiek literārā stunda pieminot dzejnieku Ojāru Vācieti.

 Nosūtīts pieteikums UNESCO Latvijas Nacionālai komisijai, lai turpinātu dalību tās aktivitātē “Stāstu bibliotēkas”, kurā Pūres bibliotēka darbojas jau no 2009.gada. Pieteikta dalība fotoakcijai “Iemūžini mājvietu”, par to sagatavots raksts informatīvam izdevumam “Tukuma Laiks”. Šokolādes muzeja divās telpās paredzēta Pūres vēstures ekspozīcija. Lai izveidotu maketu un vizuāli sagatavotu stendus, nosūtīta informācija ar fotogrāfijām par Pūres senvēsturi, Pūres muižu, Pūres pagasta vēsturi, kā arī fotogrāfijas “Toreiz un tagad”. Bibliotēka turpina tikties ar novadniekiem. Pierakstītas bijušā Pūres spirta brūža vadītāja E.Apškalēja dēlu atmiņas un saņemtas fotogrāfijas. Ar bibliotēkas darbu iepazīstināti Preiļu reģiona bibliotekāri un novadīta ekskursija pa Pūri pensionāriem no Carnikavas.

Ziņu sagatavoja:
Valda Dzelzkalēja