Lai popularizētu grāmatu un bibliotēkas darbu, 3.maijā notika grāmatu rīts „Kas visu izteic bez mēles?", bet 29.maijā ar dalību akcijā "Es lasu. Tu lasi. Mēs lasām. Mūsu Latvija lasa", noslēdzās pasākumu cikls bērniem "Kopā ar Mario iepazīstam grāmatas".

Lai popularizētu grāmatu un bibliotēkas darbu, 3.maijā notika grāmatu rīts „Kas visu izteic bez mēles?", bet 29.maijā ar dalību akcijā

 "Es lasu. Tu lasi. Mēs lasām. Mūsu Latvija lasa",

noslēdzās pasākumu cikls bērniem "Kopā ar Mario iepazīstam grāmatas".

 

Attālinātiem lietotājiem portālā www.biblioteka.lv ievietoti video un foto materiāli, kā arī saites uz citām interneta vietnēm, kurās atspoguļoti notikumi Pūres pagastā. Turpat var lasīt arī informatīvā izdevuma „Pūres pagasta Ziņas" elektronisko versiju. Turpinās krājuma pārbaudes darbs, pievienojot grāmatu svītrkodus datu bāzē, salīdzināta plauktos esošā literatūra pa nozarēm. Digitalizētie dokumenti kārtoti mapēs pa tematiem un gadiem. Citām atmiņu institūcijām nosūtītas skenētas senas fotogrāfijas: Tukuma muzejam par Kaives muižu, Degoles bibliotēkai par Praviņu pagastu, Cēres bibliotēkai par Cēres skolu. Izveidojot aprakstu, atsevišķi apkopoti novadpētniecības materiāli par laiku līdz 1920-tajiem gadiem. Saņemts uzaicinājums piedalīties biedrības „Vēsturiskā atmiņa" sapulcē, kurā notiek apspriede par aktivitātēm, kas saistītas ar grāmatas „Latvijas Tautas fronte Tukuma rajonā" izdošanu.
No 20. maija tiek veikti remontdarbi. Bibliotēka pārvietota uz citām telpām, apmeklētāji pakalpojumus var saņemt Pūres PII „Zemenīte" zālītē.