Pūres pagasta bibliotēkas INIC darbinieki projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros no 2013. gada aprīļa līdz jūnijam piedalās Virtuālā stundā. Katru trešdienu bibliotekāres papildina zināšanas darbā ar MS Word, turpmāk arī MS Picture Manager, MS Excel, MS Power Point. Tiešsaistes seminārā aicināti piedalīties visi interesenti.

Bibliotēka atbalsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aktivitātes. Tā atsaucas aicinājumam iesaistīties Radošuma nedēļas „radi!2013” atzīmēšanā, kas šogad sakrīt ar ikgadējo Bibliotēku nedēļu. Iedzīvotājiem tiek piedāvātas izstādes, tikšanās, kopā strādāšana, zināšanu papildināšana. Īpaši jāatzīmē stāstīšanas tradīciju un prasmju veicināšanas pasākumi: 23.aprīlī Šokolādes muzejā satiekas bijušie Pūres DIS konservu ceha strādnieki, bet 26.aprīlī bibliotēkā notiek Stāstu laiks mazajiem. Katru gadu bibliotēka apbalvo mērķprogrammas „Bērnu žūrija” ekspertus dāvinot viņiem ekskursiju. Šogad Vislatvijas akcija ”Satiec savu meistaru!” pamudina tikties ar raganiņu Pasaku mājā Sēmē, kur kopā ar folkloras kopu „Pūriņš” dalībniekiem izstāstīts ne viens vien stāsts, teika vai atgadījums. Arī bibliotēkā folkloristi piedalās pasākumā „Pavasara stāsti”. 29.aprīlī bibliotekāre Mirdza Kasparova apmeklē iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas” pieredzes apmaiņas un plānošanas semināru Rīgā.

Bibliotekāre Zinta Ozoliņa katru pirmdienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 iedzīvotājus apkalpo Lamiņu bibliopunktā. Tur nogādājot gan jaunas grāmatas, gan preses izdevumus. 27.aprīlī viņa aicina Lamiņu iedzīvotājus piedalīties Lielajā Talkā.

Aprīlī bibliotēka iegādājusies izdevniecības „Zvaigzne ABC” 42 iespieddarbus par Ls 215. Tie apstrādāti un nodoti lasītājiem. Uzsākot bibliotēkas krājuma pārbaudi, vienlaicīgi tiek atlasītas nolietotās un saturā novecojušās grāmatas.

Iedzīvotājiem par pagasta jaunumiem iespējams uzzināt šī gada izdevuma „Pūres Ziņas” otrajā numurā, kuru, sadarbībā ar pagasta iestādēm un uzņēmumiem, reizi divos mēnešos sagatavo vadītāja Valda Dzelzkalēja.