"Nāc, nākdama Liela diena, Mēs jau Tevi gaidījām." Pavasaris klāt! Un to jūt arī bibliotēkas apmeklētāji, jo saule logos iespīd visu dienu, sasildot telpas tik silti kā vasarā, kaut vēl laukā termometra stabiņš turas zem 0.

Noslēgusies mērķprogramma “Bērnu un jauniešu žūrija’2012” un apkopoti rezultāti. Kopš darbojas šīs projekts, pūrenieki vērtējuši grāmatu kolekcijas, tāpēc īpašs prieks bija par uzaicinājumu bibliotekārei Mirdzai Kasparovai un ekspertei Evelīnai Mileikai piedalīties Lielajos lasīšanas svētkos Ķīpsalas izstāžu centrā.Saņemtās dāvanas un publicitātes materiāli nodoti arī citiem dalībniekiem.

Bibliotēkas darbinieki ne tikai konsultē un apmāca lietotājus, bet izglītojas arī paši: bibliotekāre Mirdza Kasparova piedalījās UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas” tīkla plānošanas seminārā, bet Latvijas Nacionālās bibliotēkas mācību centrā apmeklēja kursus „Pedagoģiskais darbs ar skolēniem publiskajās bibliotēkās”, Valda Dzelzkalēja apguva praktiskās zināšanas blogu veidošanā un uzturēšanā, bet e-prasmju nedēļā  noklausījās lekcijas “Projekta „Trešais tēva dēls” ietekmes novērtēšanas resursu izmantošana bibliotēkas ikdienas darbā”,  „Efektīva apmācību organizēšana bibliotēkā” un „Mobilo tehnoloģiju iespējas”, visām bibliotēkas darbiniecēm izsniegtas apliecības par mācību kursa „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība” apguvi.

Saskaņā ar LR Kultūras ministrijas finansēto programmu „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un saliedētības veicināšanai” saņemtas grāmatas gan papīra, gan elektroniskā formā (CD, klausāmgrāmatas).

Paralēli apmeklētāju apkalpošanai un grāmatu apstrādei, sagatavots apraksts par Latvijas Tautas frontes Pūres nodaļu, kas tiks ievietots grāmatā, kuru izdos par godu LTF 25. gadadienai. Invalīdu biedrībai sagatavots tūrisma maršruts ekskursijai uz Liepāju, bet auto-foto orientēšanas sacensībām - uzdevumi par Tukuma novada 16 tūrisma objektiem, kas atrodas Pūres, Sēmes, Tumes pagastos un Tukumā.

(papildināts)

Marta pēdējās dienas - skolēnu brīvlaiks, tāpēc bibliotēkā visu nedēļu notiek rosība. Folkloras kopas "Pūriņš" dalībnieki  kopā ar bibliotēkas mazajiem apmeklētājiem vāra un krāso olas, bet Ņinas un Skaidrītes tantes stāsta kā Lieldienas svinētas ģimenēs. Bērni izdzied pavasara dziesmas, iet rotaļās un min mīklas. Radošās darbnīcas turpinās visu nedēļu , jo skolēni zīmē, līmē un veido dažādus rotājumus Lieldienām.

Ziņu sagatavoja:
Bibliotēkas vadītāja Valda Dzelzkalēja