Februārī sagatavota atskaite par darbību 2012.gadā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas iniciatīvā „Stāstu bibliotēkas”. Aprakstīti 13 stāstu veicināšanas pasākumi. Pieteikta dalība šīs organizācijas aktivitātei „Trāpīt laikā!”, kas aicina atzīmēt Starptautisko dzimtās valodas dienu.

Katru gadu tiek piedāvāta cita tēma, šogad – aicinājums pievērsties R.Blaumaņa dzīvesstāstam un daiļradei, jo 2013. gadā aprit 150 gadi kopš Rūdolfa Blaumaņa dzimšanas un šī nozīmīgā gadadiena ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā. Pūres bibliotēkā pasākums notiek 22.februārī.

Par 200 latiem papildināts grāmatu krājums. 30 jaunas grāmatas apstrādātas, izveidoti bibliogrāfiskie apraksti un svītrkodi, ievadītas elektroniskajā katalogā, lai pēc izstādes “Jaunumi”, apmeklētājiem tās izsniegtu automatizēti, izmantojot bibliotēku sistēmu ALISE.

Pēc bibliotēkas ierosinājuma, 16 februārī jaunais uzņēmums “Šokolādes muzejs” rīko atvērto durvju dienu pagasta iedzīvotājiem. To apmeklēja vairākkā 120 cilvēku.

15.februārī pagasta iedzīvotāji savās pastkastītēs saņēma jauno “Pūres pagasta Ziņas” izdevumu. Kurā lasītājiem tiek piedāvāts pārvaldes vadītājas raksts “Pavasari gaidot!”, turpinām stāstīt par uzņēmumiem – šoreiz par Šokolādes muzeju sērijā “Pūres uzņēmums – mūsu lepnums”, informācija iedzīvotājiem, sporta ziņas, par jubilāri skolotāju Ainu Kalmi, jaunumi bibliotēkā, par realizētiem projektiem, kuru apmaksa turpinās, un par februārī apstiprināto finansējumu projektam “Esošo tirdzniecības vietu uzlabošana Pūres pagastā”, kā arī citas īsziņas.

Dzirciema speciālajā skolā notiek projekta nedēļa. Vairākas klases veic pētījumus par Pūres uzņēmumiem un iestādēm, tāpēc bibliotēka sagatavojusi un izsniegusi materiālus no novadpētniecības krājuma.

Bibliotēkas portālā tīmekļa vietnē www.biblioteka.lv sadaļā foto galerijas ievietotas fotogrāfijas par pasākumiem janvārī un februārī, lai ar notikumiem pagastā attālināti varētu iepazīties interesenti.

Jau trešo gadu Pūres pagasta svētku laikā notiks pasākums lamiņniekiem. Tāpēc bibliotēkas darbinieki aptaujā iedzīvotājus, izstrādā idejas, apzvana māksliniekus un sastāda svētku aktivitāšu plānu.