22.februārī pl.11.00 aicinām lasot, stāstot, pētot, analizējot, diskutējot pievērsties Rūdolfa Blaumaņa dzīvesstāstam un daiļradei. Gaidām arī bijušos Pūres dramatiskā kolektīva dalībniekus, kuri iejutušies R.Blaumaņa darbu tēlos Pasākuma laikā JAUNO GRĀMATU IZSTĀDE

Pūres pagasta bibliotēka piedalās
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aktivitātē "TRĀPĪT LAIKĀ!" Sīkāk skatīt šeit

22.februārī pl.11.00 aicinām lasot, stāstot, pētot, analizējot, diskutējot pievērsties Rūdolfa Blaumaņa dzīvesstāstam un daiļradei. Gaidām bijušos Pūres dramatiskā kolektīva dalībniekus, kuri iejutušies R.Blaumaņa darbu tēlos
(fotogrāfijas no bibliotēkas novadpētniecības krājuma un pašu albumiem)

 

Pasākuma laikā JAUNO GRĀMATU IZSTĀDE