2013.gads sākās ar dažādu atskaišu sagatavošanu.

 22.janvārī nodots „Pārskats par bibliotēkas darbību 2012.gadā” (skaitliskie rādītāji). Dati ievadīti Latvijas digitālajā kultūras kartē un par to var uzzināt http://is.kulturaskarte.lv. Salīdzinot ar 2011.gadu, palielinājies lasītāju un apmeklētāju skaits, bet par 173 samazinājies iespieddarbu izsniegumu kopskaits. Tas izskaidrojams ar to, ka mazāk dāvināti jaunie žurnāli. Vidēji gadā viens lasītājs bibliotēku apmeklējis 45 reizes un saņēmis 53  dokumentus. Palielinājies arī bibliotēkas profila apmeklējums: attālinātie lietotāji - 7690, t.sk., unikālie apmeklētāji – 5102. Šobrīd tiek veidots apraksts dokumentam „Publisko bibliotēku darba teksta atskaite”, kas sastāv no 13.nodaļām, un atspoguļo bibliotēkas darbību 2012.gadā. Noslēgumam tuvojas lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu un jauniešu žūrija’2012”. Bibliotekāre Mirdza Kasparova apkopo 30 ekspertu anketas.  Dalība šajā projektā turpināsies, jo Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs jau piešķīris 9 jaunas grāmatas. Bibliotēkas krājums papildināts ar 18 iespieddarbiem Ls 114 vērtībā, kas iegādāti par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) līdzekļiem. Janvārī „Stāstu laiks bibliotēkā” bērnus uz sarunu par grāmatām aicina bibliotēkas astoņkājis Mario, kurš pirmskolas izglītības iestādes „Zemenīte” Cālīšu grupu iepazīstina ar pelēniem Koko un Riko.  2013.gadā bibliotēka vēlas dot iespēju lauku iedzīvotājiem noskatīties Latvijā pazīstamu aktieru monoizrādes, tāpēc tiek lūgts Valsts Kultūrkapitāla fonda un Tukuma novada Domes finansējums projekta „Izspēlēsim grāmatu” (Grāmata un aktieri laukos) atbalstam, kas paredz nodrošināt profesionālās mākslas pieejamību Pūres pagasta iedzīvotājiem. Lēmumu par atbalstu šim projektam Tukuma novada Dome apstiprinājusi 2013.gada 21.janvārī.

Ziņu sagatavoja:
vadītāja Valda Dzelzkalēja