Vārdu "bibliotēku darbs" un "bibliotekārs" skaidrojumi

Bibliotekārs - starpnieks starp informācijas pasūtītāju un informācijas piegādātāju

....................

Bibliotēku darbs - informācijas organizēšana un meklēšana, lai to padarītu pieejamu cilvēkiem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminu skaidrojums  no izdevuma:
Stīvensone Džaneta. Bibliotēku un informācijas pārvaldība: angļu-latviešu un latviešu-angļu terminu skaidrojošā vārdnīca / tulk. no angļu val. Baiba Sporāne. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2001. - 244 lpp.