Janvārī bibliotēkā

Literatūras izstāde "Rakstniekam E.Lukjanskim -75"

Bērnu stūrītī - "Vinnija Pūka autoram - A.A.Milnam 130"

Tematisks pasākums "Mēs draudzējamies ar grāmatām" - bērnu mīļāko grāmatu izstāde, pārrunas par BŽ grāmatām u.c.

Zīmējumu izstāde "Mēs zīmējam Runci Franci"- 1.klases Bērnu žūrijas dalībnieku zīmējumi

Cikls "Lasām grāmatiņu, skatāmies filmiņu":

- tēma "Ziema"

- tēma "Zobiņi jātīra"- foto skatīt šeit

Novadnieku vaļasprieki - "Putni" - foto skatīt šeit

PII"Zemenīte" bērnu un vecāku radošie darbiņi - foto skatīt šeit

 

par pasākumiem skatīt šeit