No mednieku A.Volfa, V.Kalniņa, J.Rosicka putnu kolekcijas. Izstādē apskatāmi : vistu vanags, zvirbuļvanags ar melno strazdu, fazāns, rubenis, dziedātājstrazds, sloka, meža pīle, pēkšķe. Izstādi papildina krāsainas grāmatas par šiem putniem.