17.decembrī iedzīvotāju paskatītēs ievietots šī gada pēdējais informatīvais izdevums "Pūres pagasta Ziņas"

Aktuālākais pārvaldē.

2011.gads pašvaldībā.

Adventa un Ziemassvētku dievkalpojumi Pūres ev. lut.baznīcā. Pūres draudzes mācītāja Justa Junkuļa raksts.

Par bērnudārza "Zemenīte" aktivitātēm stāsta vadītāja V.Dektere.

Pūreniecei Annai Reisonei - 100.

"Tik dažādas ir sievietes" - par tikšanos kultūras namā ar Pūres pagasta aktīvākajām sievietēm.

Sporta Ziņas sagatavojis A.Osis.

Par bibliotēkas projektiem un pasākumiem informē M.Kasparova, Z.Ozoliņa un V.Dzelzkalēja.

Kultūras aktivitātes un pasākumi gada nogalē.

Informācija un apsveikumi.

Avīzīti jebkurš interesents var saņemt bibliotēkā INIC.

Elektroniskā veidā lasiet -

Tukuma Domes mājaslapā http://www.tukums.lv/pagasti/pure/

(pdf formā)

vai bibliotēku portālā meklējiet šeit (bez fotoattēliem)

 

Ziņu sagatavoja:
V.Dzelzkalēja