Dzirciema skolas zālē aicinām Lamiņu ļaudis kopā pie eglītes atmiņās kavēties par šī gada notikumiem

KLAUSĪSIMIES muzi ālus priekšnesumus,
SKATĪSIMIES videofilmu par Lamiņu svētkiem
BAUDĪSIM kārumiņus
Līdzi ņemiet labu omu un mazu cienastiņu.
Jaukus un mīļus Ziemassvētkus jums vēl bibliotēkas kolektīvs

Ziņu sagatavoja:
V.Dzelzkalēja