Jā, mēs jau 11.rudeni iesaistāmies Valsts kultūrkapitāla fonda un LNB Bērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu / Jauniešu žūrija”. Lielais lasīšanas maratons ir sācies – katram ekpertam līdz Jaunajam gadam jāizlasa un jāvērtē vismaz 5 grāmatas. Šobrīd atsaucīgākie un darbīgākie - Elīna Lomanovska, Sanija Kurina, Anna Zandere, Adrians Gūtšmits, Sonora Broka, Viktorija Andersone, Viktorija Jurča, Alīna Staško, Daniela Gasparoviča, Laura un Dāvis Franskeviči, Evita Lomanovska, Andžejs Baumanis, Matīss Kore, Nikija Šulca, Roberts Lepsis, Līga Juhnēviča, Kristīne Stalberga. Kopā ar savām skolotājām  Evitu un Itu Pūres skolā lasa vismazākie:  6-gadīgo bērnu grupa un 1.klase. Bet vecāko klašu skolēnus uz lasīšanu rosina latviešu valodas skolotājas Laila un Inese. Sirsnīga pateicība visām skolotājām un bērnu vecākiem par pamudinājumu  lasīt grāmatas. Bet mēs bibliotēkā  no sirds priecāsimies, ja arī citi skolēni velēsies iesaistīties žūrijā. Piebildīšu, ka saņemtas visas 20 grāmatas, tāpēc bērni varēs izvērtēt 2011.gada kolekciju. Lai nezūd apņēmība un vēlme lasīt!

Bibliotekāre Mirdza