Šis gads UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai ir īpašs ar to, ka aprit 20 gadi, kopš Latvija pievienojusies Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO), lai īstenotu kopīgus mērķus, kuru pamatā ir pārliecība, ka, veicinot nāciju sadarbību caur izglītību, zinātni, kultūru, informācijas apmaiņu un pieejamību, ir iespējams nodrošināt ilgtspējīgu attīstību pasaulē un veicināt ikviena pasaules iedzīvotāja dzīves kvalitāti.

 

Izstādes „UNESCO programma „Pasaules atmiņa”” apraksts

2011. gada 15.aprīlī, ar svinīgu atklāšanu Talsu Valsts ģimnāzijā, savu ceļojumu uzsāka izstāde „UNESCO programma „Pasaules atmiņa””. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar UNESCO programmu „Pasaules atmiņa”, tās starptautisko reģistru un Latvijas nacionālo reģistru, kā arī atzīmēt 20. gadadienu kopš Latvijas pievienošanās UNESCO.

 

Izstādes materiālu apraksts

Izstāde sastāv no astoņiem laminētiem krāsainiem A0 formāta plakātiem ar informāciju latviešu valodā un ir viegli pārvietojama, jo visi uzskates materiāli ir kompakti sarullēti un ievietoti divos plastmasas futlāros, kas nav smagi un neprasa īpašu transportu to pārvietošanai. Izstādes materiālu izvietošanai nav nepieciešami stendi, plakātus ir iespējams piestiprināt ar piespraudēm vai divpusējo līmlenti jebkurā izstādei atbilstošā vietā.

Izstādes planšetes vēlams izvietot šādā secībā:

  1. Latvija UNESCO un UNESCO Latvijā – 20 gadi;
  2. UNESCO programma „Pasaules atmiņa” Latvijā – starptautiskais un nacionālais reģistrs;
  3. Baltijas Ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības;
  4. Dainu skapis;
  5. Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940.;
  6. Sibīrijā rakstās vēstules uz bērza tāss 1941.-1956.;
  7. Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste 1894.-1929.;
  8. Latvijas Centrālās Padomes Memorands, Rīga, 1944. gada 17.marts.

 

Izstādes tematika saistīta ar atmiņām un dokumentāro mantojumu, tāpēc izstādes laikā aicinām aktualizēt vietējo iedzīvotāju dokumentārā mantojuma apzināšanu, izpēti un saglabāšanu ar šādām aktivitātēm:

-          uz izstādes atklāšanu uzaicināt tuvumā esoša muzeja vai programmas „Pasaules atmiņa” dokumentārā mantojuma glabātāju institūciju pārstāvjus;

-          veidot diskusijas vai lasījumus, kas saistītas ar dokumentārā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu;

-          rosināt vietējos iedzīvotājus savas dzimtas vēstures pētniecībā un dokumentārā mantojuma (fotogrāfiju, vēstuļu, atmiņu stāstu, zīmējumu, uc.) apzināšanā, kā arī iespējamās saiknes meklēšanā ar UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” reģistros iekļautajām nominācijām.

Izstādes koordinatore

Evija Maļkeviča

UNESCO LNK programmu asistente

Adrese: Pils laukums 4-206, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 67325109

E-pasts: programmas@unesco.lv

Tagi: Pasākumi