Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldē nodotais projekts „Nāc pie mums- spēlēsim kopā” ir apstiprināts un gūst finansiālu atbalstu. Projekta realizēšana notiek 2011.gada vasras mēnešos.

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldē  nodotais projekts „Nāc pie mums- spēlēsim kopā”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros ir apstiprināts. Projekta realizēšana notiek 2011.gada vasras mēnešos.

Projekta „Nāc pie mums – spēlēsim kopā” ietvaros plānots iegādāties galda spēles, brīvdabā spēlējamas lielformāta spēles, galda hokeju, A3 formāta printeri un A3 formāta skeneri Pūres pagasta bibliotēkā INIC, lai piedāvātu pagasta iedzīvotājiem alternatīvu brīvā laika pavadīšanas iespējas Pūrē. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 800, tai skaitā attiecināmās izmaksas Ls 661,16, no kuriem 75% ir ELFLA finansējums, 25% - pašvaldības budžeta finansējums. Projekta neattiecināmās izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta.

Ziņu sagatavoja:
Valda Dzelzkalēja