Tik vien? Dažs nobrīnīsies un teiks, ka nevar būt. Jā, bibliotēkai kā informācijas un novada izpētes centram ir 10 gadiņi. Tomēr Pūrē bibliotēka darbojas jau kopš 1892. gada. Vispirms Sadraudzīgās biedrības bibliotēka, tad Lauksaimniecības biedrības bibliotēka, bet no 1945. gada – Pūres pagasta (ciema) bibliotēka.

2000.gadā, pēc vairāku veiksmīgu projektu realizācijas un apvienojot abas pagasta bibliotēkas, pieņemts lēmums mainīt nosaukumu. Jauno nosaukumu Pūres pagasta bibliotēkai – informācijas un novada izpētes centram (saīsināti bibliotēka INIC) apstiprina Kultūras ministrija un izsniedz reģistrācijas apliecību.

Nu jau desmit gadus decembrī bibliotēka INIC organizē svētkus sev un tiem labajiem cilvēkiem ar kuru palīdzību gada laikā paveikti mazāki un lielāki darbiņi, saņemti dāvinājumi, kas papildina bibliotēkas krājumu.  Jubilejas gads ir bijis bagāts ar dāvanām un balvām. Lielākais ieguvums, ka, organizējot Grāmatu svētkus Pūrē, no partijām, izdevniecībām un fondiem saņemtas Dāvanu kartes grāmatu iegādei par vairāk nekā 500 latiem. Šobrīd visa literatūra jau apstrādāta un ir pieejama lasītājiem. Paldies arī tiem bibliotēkas apmeklētājiem, kuri dāvinājuši gan žurnālus, gan grāmatas. Šogad bibliotēka saņēmusi vairākas balvas:  deputātes Ineses Vaideres ielūgums apmeklēt Eiroparlamentu Briselē jūnijā, par to, ka esam draudzīga bibliotēka tūristiem – ekskursija uz Stokholmu novembrī un lielākā balva – mācības Illinoisas universitātē ASV septembrī un oktobrī. Piedalīšanās Bila un Melindas Geitsu fonda Mortensona Centra starptautisko bibliotēku apmācību projektā eIFL.net (Electronic Information for Libraries) Līderu un inovatoru programma, kurā tikai divām pasaules valstīm (Latvijai un Rumānijai) izdevās saņemt finansējumu, ir necerēta veiksme. Liela dāvana visiem 12 Latvijas bibliotekāriem, kuriem dota iespēja apgūt Amerikas pieredzi.   

Ziņu sagatavoja:
Pūres pagasta bibliotēkas INIC vadītāja V.Dzelzkalēja