• Dārzeņu un augļu izstāde
  • Rudens mīklu minēšana
  • Rotaļas gam lieliem , gan maziem